Historia magistra vitae

t-miscell
Dicționar de cuvinte și expresii celebre


       Plutarh, autorul lucrării Vieţile paralele ale oamenilor iluştri din Grecia şi Roma, consemnează aceste cuvinte în Paralela I între Teseu şi Romulus (cap. XVII, 7).
       Istoricul grec explică această frază care poate să pară paradoxală la prima înfăţişare. El se referă la trădarea Tarpeii, fiica comandantului roman Tarpeius, pe care Romulus îl însărcinase să apere Roma în timpul războiului cu sabinii. Tarpeia, îndrăgostindu-se de regele sabin Tatius, care-i făgăduise nişte brăţări de aur, şi-a trădat patria, deschizând porţile cetăţii şi predând sabinilor Roma. Tatius a poruncit să i se dea Tarpeii brăţările promise. El cel dintâi şi-a scos brăţara de pe mână şi scutul, aruncându-le asupra trădătoarei. La fel au făcut toţi sabinii, încât Tarpeia a murit îngropată sub scuturi. Lui Tatius i-a plăcut trădarea, dar a dispreţuit-o pe trădătoare.
       Plutarh mai aminteşte de Iuliu Cezar, care a spus că regelui trac Rhoemethalkes „îi era plăcută trădarea, dar urâcios trădătorul”.
       De asemenea Antigonos, unul dintre generalii lui Alexandru Macedon, recunoştea că iubeşte trădarea, dar urăşte pe trădător.
       Acest sentiment faţă de trădători – conchide Plutarh – îl au toţi cei ce se servesc de ei, după cum se folosesc de veninul şi fierea unor animale sălbatice, căci le sunt simpatice când le oferă folosul, iar după ce l-au obţinut urăsc răutatea din ele.

       Morfeu a fost zeul visurilor, fiul Somnului şi al Nopţii. 
       Expresia „în braţele lui  Morfeu”, întrebuinţată de obicei în glumă, înseamnă, deci, a te lăsa pradă somnului şi viselor. Un „descendent” al lui Morfeu ar fi moş Ene al nostru
       Morfe, în greceşte, înseamnă: formă, chip, înfăţişare, nume adecvat pentru „Morfeu cel priceput în a se preface în chip omenesc. Are aripi, zboară prin întuneric fără zgomot” şi în visurile pe care le aduce oamenilor „nu imită altul mai iscusit ca el mersul, înfăţişarea şi felul vorbirii, folosind şi hainele şi cuvintele cele mai potrivite pentru fiecare”.