Historia magistra vitae

t-miscell
Dicționar de cuvinte și expresii celebre


      Citatul, ajuns proverb, poartă semnătura filozofului englez Francis Bacon şi a apărut în lucrarea sa Religious meditations (1598 –  Meditaţii religioase).
      În versiunea latină a acestei lucrări (Meditationes sacrae), cugetarea lui Bacon are o completare: Nam et ipsa scientia potestas est (Căci însăşi ştiinţa e putere).
      Forma engleză este însă aceea care a dobândit mai mare putere de circulaţie pe meridianele citatelor enciclopedice.

      Ultimul vers  cu care se încheie tragedia Fecioara din Orléans de Schiller (act. V, sc. 14).

      Aceste cuvinte le rosteşte, ca o concluzie, Ioana d’Arc în cea din urmă clipă a vieţii.
      Se citează spre a sublinia că victoriile care sunt trainice se obţin cu sacrificii care sunt trecătoare.