Historia magistra vitae

Instrumente și aplicații digitale pentru învățarea istoriei: prezentări de lecții și studii de caz, instrumente de evaluare, practica competențelor, fișe de lucru, organizatori grafici, ghid de studiu ș.a..

Examinarea activă a trecutului vă oferă cel mai bun mod de a învăța istoria. Istoricii folosesc abilități de gândire critică și creativă pentru a îmbina întrebările despre trecut cu dovezile existente, cu scopul de a-și produce propriile interpretări. După identificarea tuturor dovezilor disponibile, apoi prin analiza și interpretarea acestor dovezi, ei realizează o prezentare a constatărilor lor într-o manieră organizată și clară. Urmând procesul prin care istoricii își exercită profesia vă veți asuma responsabilitatea pentru propria învățare a abilităților dobândite prin studiul istoriei. Cercetarea, gândirea critică și creativă, abilitățile de citire, scriere și vorbire vă vor pregăti, de asemenea, pentru a fi cetățeni și consumatori informați. În plus, deoarece trăim într-o epocă digitală, vom descoperi împreună numeroase exemple de utilizare a internetului și a altor forme de tehnologie digitală modernă.

Obiectivele urmărite de studierea istoriei în acest cadru digitalizat vă vor permite:

■ să înțelegeți legăturile dintre trecut și prezent;

■ să înțelegeți forțele, mișcările și evenimentele care au format istoria universală și a românilor;

■ să vă înțelegeți rădăcinile istorice și contextul principalelor provocări și conflicte cu care se confruntă astăzi societatea umană;

■ să gândiți ca un istoric în selectarea unui subiect;

■ să abordați un subiect de cercetare pe baza materialelor existente și disponibile;

■ să dezvoltați abilități de gândire critică necesare pentru analiza surselor primare și secundare;

■ să înțelegeți importanța contextului istoric, a istoriografiei, a tezei, a utilizării surselor și a concluziilor;

■ să aveți o abordare aprofundată și sofisticată a utilizării unei biblioteci, cu un accent deosebit pe cele mai recente aplicații tehnologice;

■ să examinați materiale online pentru selectare și cercetare;

■ să pregătiți o prezentare scrisă a rezultatelor urmând procesul de redactare, editare, efectuare de cercetări ulterioare și rescriere;

■ să oferiți o prezentare orală argumentată a constatărilor;

■ să citați materialul sursă în mod corespunzător;

■ să vă evaluați propria dumneavoastră scriere și pe cea a colegilor;

■ să reflectați asupra naturii societății în care veți trăi;

■ să dezvoltați competențe care să vă permită să gândiți singuri în mijlocul bogăției informațiilor care sunt acum disponibile, prin analiza critică a surselor și interpretărilor istorice;

■ să luați în considerare punctul de vedere al unei alte persoane, să recunoașteți și să înțelegeți diferențele;

■ să detectați erorile și prejudecățile în reprezentările istorice și să nu fiți influențați de informații părtinitoare;

​​■ să dobândiți abilitatea de a înțelege metodele științifice folosite în istorie și să aveți o atitudine critică față de problemele istorice și dorință de cercetare;

■ să dezvoltați competențe pentru alfabetizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.