Historia magistra vitae

b1
RELIGIA GRECILOR ANTICI

Mitologia grecilor antici cuprinde povestiri fabuloase despre originea universului şi a fenomenelor naturii, despre zei şi eroi legendari. Grecii antici au arătat un interes deosebit poveştilor mitologice care au cunoscut diferite prelucrări literare ce ne permit astăzi să avem o viziune a concepţiei despre lume şi despre existenţă, ce caracterizează în mod unitar şi de neconfundat spiritul culturii lor.

Este greu de înţeles cum au putut grecii antici să conceapă o întreagă mitologie care intră în conflict cu spiritul lor atât de raţional (logos-ul). Explicaţiile psihologilor moderni arată că miturile put fi puse pe seama dorinţei omului de a pune în lumină conflictele sale secrete, ale subconştientului său.

Termenii de mit şi mitologie au cunoscut, de-a lungul timpului mai multe teorii. Este deosebit de greu ca o singură definiţie să poată cuprinde toate aspectele şi toate funcţiile mitului avute în societăţile arhaice şi tradiţionale.

Pentru a înţelege interesul grecilor pentru mitologie, nu trebuie să cădem în capcana care constă în a face o legătură între religie şi mitologie. Dacă unele miturile prezintă nişte scenarii care urmăresc explicarea unor fenomene naturale provocate de anumiţi zei, totuşi, nu putem să extindem ideea la ansamblul mitologiei.

Miturile pot fi explicate prin faptul că ele preced riturile. Riturile vechi sau de neînţeles compun istoria unor geneze, teogonii, cosmogonii, gigantomanii, epopei şi naraţiuni. Zeul este situat în timp şi spaţiu, primeşte variate epitete care reflectă aşteptările oamenilor în diverse împrejurări.

Mitologia este constrânsă de politeism şi antropomorfism. Sunt create imagini care să permită oamenilor să înţeleagă fenomenele misterioase (astronomice, meteorologice etc.) şi să recunoască structurile şi raporturile sociale. Unele mituri au permis cetăţenilor greci să înveţe şi să revendice istoria îndepărtată a unei familii sau a unei instituţii. De asemenea, organizaţii civice au găsit suportul argumentării vechimii sau valorii lor.

Importanţa miturilor rezidă din faptul că ele au adus gândirii umane posibilitatea de a mai elimina din teroarea adusă de sacru, permiţând sufletului să se deschidă spre reflecţie. Grecii vechi puteau, şi avea dreptul, să refuze să creadă, însă erau condiţionaţi de interzicerea unor fapte contrare riturilor religioase. Credinţele pot fi puse la îndoială, însă nu şi riturile cultice.

Miturile sunt atât de numeroase, încât este greu să poată fi cuprinse toate aici. Vom încerca să prezentăm câteva din fiecare categorie referitoare la: creaţia lumii, zei, eroi şi fiinţe fabuloase. Unele dintre mituri sunt prezentate şi în alte secţiuni ale site-ului.