Dicționar istoric

 

abate = starețul (superiorul) unei mănăstiri catolice.

abbasid = dinasie arabă care a preluat controlul asupra imperiului musulman de la dinastia omeiadă în anul 750.

Abd al-Malik = calif care în anii 600 a impus o limbă comună în țările musulmane.

abimsa = credința hindusă și practica non-violenței față de toate lucrurile vii.

aboliționism (sau mișcarea aboliționistă) = este o mișcarea istorică ce urmărea de a pune capăt comerțului cu sclavi africani și indieni și a elibera sclavii.

aborigen = persoană care face parte din populația originară a unei țări sau a unei regiuni (autohton, băștinaș, indigen, pământean).

absolutism = doctrina și practica politică a autorității centralizate nelimitate și a suveranității absolute, exercitată în special de un monarh sau un dictator. Esența unui sistem absolutist este că puterea de guvernământ nu este limitată de legi scrise sau de cutume și nu este supusă față de nici o altă instituție a statului, fie ea juridică, legislativă, religioasă, economică sau electorală. Regele Ludovic al XIV-lea (1643-1715) al Franței a oferit cea mai familiară denumire a absolutismului atunci când a spus: „L'état, c'est moi” („Eu sunt statul”). Absolutismul a existat în diferite forme în toate părțile lumii, inclusiv în Germania nazistă sub Adolf Hitler și în Uniunea Sovietică sub Joseph Stalin.

absolutism monarhic = formă de guvernare în care monarhul (împărat, sultan, țar, rege) deține autoritatea supremă care nu este limitată de legi scrise, de legiuitor sau de obiceiuri.

Acropolă = în Grecia antică a fost o așezare, mai ales o cetate, construită pe o suprafață de pământ ridicat (adesea un deal cu laturi abrupte) pentru scopuri de apărare. Acropolele au devenit nucleele marilor orașe ale antichității clasice. Cel mai faimos exemplu este Acropole din Atena care adăpostește mai multe clădiri faimoase dintre care amintim Partenonul, Propilaia , Erechtheion și Templul lui Athena.

aculturație = procesul în care o cultură se adaptează la influența unei alte culturi împrumutând multe dintre trăsăturile sale.

adunare ad-hoc = un organism înființat cu scopul anumit de a arăta puterilor europene dorințele poporului român în privința Unirii Principatele Române, în cadrul unor conferințe ce au avut loc în 1857 la București și la Iași.

Aeneas = erou al războiului troian care s-a stabilit în Italia după ce Troia a fost distrusă.

Afonso I = regele Kongo a cărui conducere a început în 1506 și care a fost influențată de portughezi.

Agora = a fost un spațiu public central în orașele-state grecești antice. Sensul literal al cuvântului este „locul adunării” sau „întrunire”. Agora era centrul vieții atletice, artistice, spirituale și politice a orașului. Mai târziu, Agora a servit ca o piață unde comercianții au ținut tarabe sau magazine pentru a-și vinde bunurile.

agricultura = munca intensă a pământurilor pentru obținerea unei producții alimentare prin utilizarea de instrumente și tehnici, cum ar fi: sapa, plugul, irigarea, fertilizarea, tracțiunea animală și mașinile agricole mecanizate.

akinci (acingii) = cavalerie ușoară în slujba sultanului otoman care era cantonată de regulă la granițele statului în Rumelia.

ala = inițial, formațiune de luptă din flancurile armatei Romei; în timpul Imperiului, unitate independentă de cavalerie, făcând parte din trupele auxiliare.

Alexandria = oraș în Egipt fondat de Alexandru în 332 Î.Hr.

Alexandru cel Mare = regele Macedoniei care a întemeiat un imperiu în secolul al IV-lea î.Hr. cucerind părți din Europa, Africa și Asia.

algonkian = a doua eră a imensului timp Precambrian; este denumit și Proterozoic.

Aliații = alianța din primul război mondial dintre Marea Britanie, Franța, Rusia și alții; în al doilea război mondial alianța este formată din Marea Britanie, Uniunea Sovietică, Statele Unite, Canada, Australia și alte țări care au luptat cu puterile Axei.

Allah = cuvânt arab pentru Dumnezeu.

Almoravids = dinastia islamică din Africa de Nord în anii 1000 și 1100 care au încercat să transforme cu forța popoarele învecinate.

alogen = locuitor venit din altă parte, de altă origine.

altar = structură de cult (platforme, fațade) din lut ars, piatră, calcar, marmură, mai mult sau mai puțin împodobită, purtând dedicații către divinitățile venerate.

alteță = titlu oficial acordat prinților și prințeselor din casele regale domnitoare.

anarhism = orice varietate de ideologii care împărtășesc credința fundamentală că statul și toate formele similare ale autorității guvernamentale sunt nejustificate, opresive și nelegitime și, prin urmare, ar trebui să fie eliminate, cooperarea socială și economică viitoare fiind realizată doar prin intermediul unor relații voluntare și acorduri consensuale în condiții de egalitate juridică perfectă.

anasazi = o veche cultură americană indigenă din sud-vestul continentului nord-american, care au fost primii locuitori din Pueblo.

anatemă = excomunicare, excludere din rândurile Biserici; La grecii, „anáthema” este  un obiect expus ca ofrandă zeilor păgâni, deci ceva închinat diavolului și care trebuie separat de credincioși.

Andaluzia (al-Andalus) = nume dat Spaniei în timp ce se afla sub control musulman.

Angevini = membrii unei dinastii, care are la origine o familie nobiliară franceză din comitatul cu același nume (Anjou); au condus Anglia (sub numele de Plantagenet, 1154 - 1399), Sicilia (1266 - 1282), sudul Italiei (1268 - 1442) și Ungaria (1308 - 1387).

Angkor Wat = complexul templu construit în Peninsula Indochineză (Cambodgia) în anii 1100, cea mai mare structură religioasă din lume.

animism = credință religioasă că totul în natură – oameni, animale, plante, ornamente, arme, pietre, râuri, păduri și munți – conține spirite personalizate, animate, conștiente sau suflete.

Anschluss = uniunea politică a Austriei cu Germania, realizată prin anexarea Austriei de către Germania lui Adolf Hitler în 1938.

antisemitism = comportamentul ostil și discriminatoriu față de evrei; în general, este considerat a fi o formă de rasism care afirmă inferioritatea rasei semite; de asemenea, este caracterizat ca o ideologie politică care servește drept principiu organizatoric și unește grupuri disparate care se opun liberalismului.

antropogen = sinonim pentru cuaternar, ultima perioadă (sistem) a neozoicului, în care apare omul; care dă naștere la oameni, care provine de la om.

antropoid = referitor la oameni, maimuțe și maimuțe.

antropologie = studiul omenirii, inclusiv evoluția umană, variabilitatea umană și comportamentul uman, trecut și prezent.

antropomorfism = folosirea calităților umane pentru a explica domeniul non-uman.

apartheid = politica oficială a segregării rasiale a populației albe de cea neagră sau metisă, practicată în Africa de Sud între anii 1948-1991.

apartheid = segregarea juridică și instituțională a negrilor și a albilor în Uniunea Africii de Sud. Acest sistem a durat până la alegerea lui Nelson Mandela ca președinte, în 1994.

apeducte = sistem de canale, conducte și poduri care au transportat apă în orașe romane.

Aquinas, Thomas = filozof italian care a spus că filozofia clasică și teologia creștină ar putea exista în armonie.

arendași = persoane care au dreptul de folosință a unui bun, de obicei teren agricol, pe un timp determinat, în schimbul unei plăți.

arhaic = prima eră a imensului timp Precambrian; în depozitele lui superioare s-au descoperit cele mai vechi urme de viață (de aici și denumirea de arheozoic – din gr. archaios = „vechi”, zoon = „vietate”).

arheologi = antropologi culturali care studiază rămășițele materiale ale societăților anterioare pentru a-le reconstrui culturile.

arheologie = ramură specializată a științelor conexe istoriei, având ca obiect colectarea, ordonarea și interpretarea vestigiilor materiale din trecutul îndepărtat al omenirii.

arhetipuri = sunt imagini universale, colective, primordiale sau concepte care, împreună cu instinctele, formează inconștientul colectiv. Arhetipurile nu sunt imagini pe deplin dezvoltate în minte, dar pot fi comparate cu o fotografie care așteaptă să fie developată de experiențele unui individ.

arhiereu = sacerdot de rang înalt („mare preot”), în religia vechilor greci și în cea creștină.

arhimandrit = starețul unei mănăstiri numit de către domn sau episcopul zonei.

arhonte = magistrat care conducea în Grecia antică, cu atribuții judecătorești și executive.

arie culturală = teritoriu pe care sunt documentate anumite categorii de materiale cu aceleași caracteristici, specifice unei anumite perioade de timp și care împreună alcătuiesc o cultură.

arieni = sunt indo-europeni care se crede că au migrat în subcontinentul indian unde i-au supus pe dravidieni, un popor indigen din centrul și sudul Indiei în 1500 î.Hr. Aparent, arienii au instituit sistemul castelor, în care dravidienii au fost retrogradați la clasele inferioare, iar ei erau membri ai castelor superioare.

aristocrație = clasă socială superioară care deține puterea în stat, cu mari privilegii datorate originii și bogăției.

Aristotel (384-322 î.Hr.) = filosof grec, student al lui Platon, care a fost mai mult interesat de sensul vieții decât de politică și a produs peste 200 de volume. El a fost, de asemenea, un maestru al logicii și a argumentat, logic și rațional, despre conceptul unui singur dumnezeu.

Armata Roșie = armată creată de bolșevici, în ianuarie 1918, din muncitori și țărani.

armistițiu - suspendarea temporară a ostilităților militare între beligeranți, care, de fapt, rămân în stare de război.

arnăuți = soldați mercenari (lefegii), de obicei de origine albaneză, aflați în garda domnească sau suita boierească în secolele XVIII-XIX în Moldova și Țara Românească.

aromâni = grup etnic de origine latină, care a migrat înainte de secolul X de la Dunăre spre centrul muntos al Peninsulei Balcanice (prin Epir și Macedonia) și regiunile învecinate (românii macedoneni).

Arpadieni = prima dinastie domnitoare maghiară, întemeiată de căpetenia Árpád, conducătorul federației triburilor maghiare la momentul stabilirii acestora în Câmpia Panonică, în preajma anului 895. Urmașii săi au deținut coroana vreme de peste patru secole (889 - 1301).

artefact = obiect creat sau modificat de oameni.

artizani = persoane instruite într-o anumită calificare sau o meserie.

arz = plângere, jalbă adresată sultanului sau marelui vizir împotriva unui domnitor din Țările Române. Sultanul putea porunci decapitarea sau schimbarea unui domnitor român.

Asoka (273-232 î.en), = rege al Imperiului Mauryan din India, considerat unul dintre cei mai mari conducători ai Indiei. El a cucerit numeroase teritorii, dar după o bătălie sângeroasă a devenit pacifist și și-a îndreptat preocupările față de suferința umană, o tradiție de lungă durată în cultura indiană.

Asoka = cel mai mare rege Maurya care a început să domnească în 272 î.Hr.

aspru = monedă turcească de argint, care a circulat în Țările Române între secolele XV–XIX.

astrolab = instrumentul utilizat pentru măsurarea unghiului unei stele deasupra orizontului.

ateneu - denumire dată unor instituții de învățământ, unor asociații științifice, precum și unor clădiri ce adăpostesc activități culturale și artistice.

autarhie - sistem economic impus de stat ce se bazează pe utilizarea exclusivă a resurselor naționale, suprimând pe cât posibil importurile.

autocefalie = de sine stătător (biserica ortodoxă română autocefală nu depinde de altă biserică).

autodeterminare = principiu conform căruia popoarele pot decide ele singure calea politică, economică, socială pe care și-o doresc.

autohton = băștinaș, locuitor născut pe un anumit teritoriu (pământ), de loc dintr-o anumită țară.

autonomie = drept (al unui stat, al unei regiuni, al unei naționalități etc.)  de a se administra singur în cadrul unei unități mai mari, de a-și păstra organizarea și libertatea în politica internă.

autoritarism = este o formă de guvernare care se caracterizează prin principiul supunerii necondiționate față de autoritate, spre deosebire de libertatea individuală de gândire și acțiune. În guvernare, autoritarismul denotă orice sistem politic care concentrează puterea în mâinile unui lider sau a unei mici elite. Conducătorii autoritari își exercită adesea puterea în mod arbitrar și fără a ține seama de organele de drept existente și, de obicei, nu pot fi înlocuiți de cetățenii care sunt aleși în urma unui vot liber dintre diferiți candidați în alegeri. Libertatea de a crea partide politice de opoziție sau alte grupări politice alternative care să concureze cu cei la aflați la putere este fie limitată, fie interzisă.

auxilia = formațiuni militare romane de cavalerie, infanterie sau unități navale de luptă alcătuite din soldați care nu erau cetățeni romani.

avangardă = termen ce desemnează anumite forme de artă inovatoare, utilizat mai ales cu privire la curentele și mișcările artistice de la începutul secolului XX

Avestas = o compilație de texte bazate pe învățăturile unui profet numit Zoroaster, ce a trăit în Persia antică, fondator al religiei zoroastriene.

Avraam = păstor care a devenit tatăl poporului evreu.

Axa Roma-Berlin - nume dat de Mussolini tratatului semnat în 1936 între Italia și Germania; termenul desemnează și alianța dintre cele două dictaturi înainte de cel de-al doilea război mondial

Ayatollah = șef religios al musulmanilor din Iran

azalii = oaste pedestră, ușoară, recrutată de regulă în Anatolia, alcătuită din tineri necăsătoriți; aceste trupe luptau în centru și erau primele expuse atacului.

azteci = oameni nomazi care au invadat și au cucerit civilizația Toltec din centrul Mexicului în jurul anului 1300 și au condus timp de 200 de ani. Probabil, au fost parte a unui grup nomad, Mexica. Au fondat orașul capitală, Tenochtitlan, pe locul unde astăzi este Mexico City.