Historia magistra vitae

b1
VIAȚA COTIDIANĂ

Numele romane au fost folosite la început numai în Roma antică. În timpul Imperiului, numele romane s-au răspândit în întreaga Europă. Cele mai multe dintre ele au fost de origine latină, greacă sau etruscă. Cele mai vechi legende ale Romei, ne arată că romanii au un singur nume – Romulus, Remus, Faustulus. Ulterior, alături de acestea vom găsi nume duble – Numa Pompilius, Ancus Martius, Tullus Hostilius. Este posibil ca la început să se fi fost folosit un singur nume, dar în inscripţiile timpurii găsim două nume; al doilea, aflat în cazul genitiv, reprezintă numele tatălui sau al şefului casei: Marcus Marci, Caecilia Metelli. Ceva mai târziu un astfel de nume a fost urmat de litera F (pentru Filius sau Filia) sau uxor, pentru a indica relaţia.

Tria Nomina

În timpul Republicii aristocraţii romani au avut trei nume: un prenume (praenomen), un nume (numele ginţii – nomen gentilicum) şi o poreclă (cognomen). Numele de familie a fost necesar pentru a fi înscris în documentele oficiale care certificau cetăţenia.

Praenomen (pl. praenomina) – reprezintă un nume personal, individualizat; este dat prin ceremonia de numire; folosit în principal în cadrul familiei sau într-un mediu intim; de obicei, este abreviat pe inscripţii. Se cunosc mai puţin de 100 de praenomina; clasele superioare se foloseau de 18 praenomina:

A. = Aulus …… Ap(p). = Appius …… C. = Gaius …… Cn. = Gnaeus …… K = Kaeso …… D. = Decimus …… L. = Lucius …… Mam = Mamercus …… M. = Marcus …… M’. = Manius …… N. = - Numerius …… P. = Publius …… Q. = Quintus …… Ser. = - Servius …… Sex. = Sextus …… Sp. = Spurius …… T. = Titus …… Ti. = Tiberius ……

Cognomen – folosirea poreclei se răspândeşte începând din timpul domniei lui Silla. Este folosit pentru a marca o particularitate fizică sau morală a unui om: Brutus – prostul, Cicero – năutul (de la un neg sau o aluniţă), Cato – şiretul, Caecus – orbul, Rufus – roşcovanul, Nasica – nas lung, Cincinnatus – creţul ş.a.

Până în perioada Republicii târzii, cei care nu aparţineau aristocraţiei aveau, în mod obişnuit, numai două nume (exemplu: Gaius Marius, Gnaeus Pompeius).

Numele uzuale folosite erau în număr mic. Exista o tendinţă de a folosi continuu prenumele (praenomina) în familie, în special, primul-născut de sex masculin era, de obicei, numit după tatăl său. Pe inscripţii şi documente oficiale cetăţeanul de sex masculin a fost desemnat, de obicei, prin referire la strămoşii săi paterni şi la tribul roman cu drept de vot în care a fost înregistrat; indicarea tribului cu drept de vot este dovada faptului ca omul a fost un cetăţean roman. De exemplu, orator roman Cicero a înregistrat naşterea fiului său, după cum urmează:

M. Tullius M [ARCI] F [ilius] M [ARCI] N [epopee] M [ARCI] PR [onepos] COR [TRIBU nelia] CICERO, „Marcus Tullius Cicero, fiul lui Marcus, nepotul lui Marcus, strănepotul lui Marcus, din tribul Cornelia cu drept de vot.”

Notă: alfabetul antic roman nu a avut literele J şi U. În schimb, s-au folosit literelor I şi V pentru aceste sunete. Astfel, un nume scris în timpurile moderne, cum ar fi Julius a fost scris de fapt IVLIVS de romani.


Cognomen ex virtute şi numele de adopţie

Cognomen ex virtute

Bărbaţii ce aveau două sau trei nume puteau să primească suplimentar, în mod oficial, un nume de familie. Acest nume „de onoare” (de fapt era o poreclă) îl purta toată viaţa sa, dar nu putea să-l lase şi urmaşilor (de exemplu, Gnaeus Pompeius Magnus – „cel Mare”, Publius Cornelius Scipio Africanul; ambele cognomene au fost acordate prin decret senatorial.

Exemplu de nume: Publius Cornelius Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanul)

■ Publius este prenumele

■ Cornelius este numele

■ Scipio este cognomen

■ Africanus este cel de-al doilea cognomen (o poreclă primită în urma victoriile obţinute de el în Africa)

Numele de adopţie

Un fiu adult dintr-o familie care deja a avut un moştenitor de sex masculin putea fi adoptat de o familie care nu a avut un fiu supravieţuitor. Cel adoptat prelua toate cele trei nume ale tatălui său adoptiv şi păstra, de obicei, numele propriului său clan sub forma unui adaus adjectival format prin adăugarea sufixului -anus) la numele propriu.

Astfel, atunci când Gaius Octavius Thurinus a fost adoptat de unchiul său, Iulius Caesar, numele lui a devenit oficial Gaius Julius Caesar Octavianus. În timpurile acelea, cei care i s-au adresat sau i-au menţionat numele respectuos, îl numeau „Caesar” sau „Gaius Caesar”; cei care doreau să-l denigreze sau să i se adreseze cu lipsă de respect foloseau numele său adoptiv „Octavianus”. Istoricii moderni, de obicei, îl numesc Octavian până la momentul când acesta şi-a adăugat oficial numele onorific Augustus („cel venerat”) la numele său, în anul 27 î.Hr..


Numele femeilor romane

Toţi copiii de sex feminin din familie romană au purtat numele clanului în care s-au născut cu forma feminină. Prin urmare, toate femeile care au avut părinţii ale căror nume era Julius au fost numite Julia, iar toate femeile care au avut părinţii ale căror nume a fost Cornelius, s-au numit Cornelia. În public, acestea vor fi identificate prin formula posesivă a numelui de familie al tatălui lor (de exemplu, Julia Caesaris „Julia, fiica lui Cezar”), sau în cazul în care s-a căsătorit de forma posesivă a numelui de familie al soţului (de exemplu, Clodia Metelli, „Clodia, soţia lui Metellus”). În cazul în care familiile au avut mai mult de o fiică, acestea au fost distinse prin cuvintele Maior şi minore („Mai în vârstă” şi „mai tânără”), sau prima, secunda, tertia (prima, a doua, a treia etc).

Exemple:

• Antonia Maior, Antonia Minor (cele două fiice ale lui Antonius)

• Livia Tertia (a treia fiică a lui Livius)

• Julia Marciana (fiica lui Marcianus Julius)

Cu toate acestea, către sfârşitul epocii republicane aceste convenţii au fost suferit uşor o schimbare, în sensul că femeia din elita romană a fost, uneori, desemnată de forma feminina a numelui tatălui lor, plus forma feminină a numelui de familie (de exemplu, Livia, care s-a căsătorit cu Octavian, şi a devenit prima împărăteasă a Romei, a fost adesea menţionată ca Livia Drusilla, deoarece tatăl ei a fost un nobil pe nume Marcus Livius Drusus).

Începând cu Augustus, numele femeilor cele mai proeminente nu a urmat în mod necesar convenţia republicană, ci mai degrabă a reflectat legături de familie care au fost cele mai semnificative.


Denumirile sclavilor eliberaţi

Când sclavi au fost eliberaţi, au ocupat în societatea romană un statut de mijloc aflat între cei născuţi liberi şi cei înrobiţi; sunt menţionaţi în continuare cu nume ca Liberti sau Libertini, pe care le traducem ca „oameni eliberaţi”. În timpul în care ei erau încă sclavi, ei au avut un singur nume, care era fie denumirea sa pe care a dobândit-o înainte de a deveni sclavi, fie era un nume dat acestora de către stăpânul lor, adesea provenind din mitologie, sau referitor la ţara lor de origine, sau se referea la o caracteristică personală. Numele sclavilor, ca orice altceva, a fost complet la discreţia proprietarul său.

Cu toate acestea, au existat convenţii specifice care impuneau numele sclavilor eliberaţi. Un sclav eliberat a luat ca prenume şi numele fostului său stăpân, care era acum patronul lui, plus numele lui sclav ca un nume de familie. Dacă ar fi fost eliberat de către o femeie, el a luat prenumele tatălui ei şi numele lui sclav (de exemplu, Antonia, fiica lui Antonius Marcus, a eliberat un sclav pe nume Pallas, care a fost numit de atunci M. Antonius Pallas). Femeile sclave au luat forma feminină a numelui stăpânului (stăpânei) lor, plus numele lor de sclave (de exemplu, Antonia a eliberat-o pe sclava Caenis care a devenit Antonia Caenis).

În cazul în care o persoană eliberată s-a căsătorit legal, copiii născuţi după această căsătorie s-au născut liberi, dar de multe ori ei au continuat să poarte numele patronului tatălui lor. De exemplu, o inscripţie din secolul I î.Hr., aminteşte de un om pe nume Publius Larcius ce a eliberat un sclav pe nume Nicia, care a fost apoi numit Publius Larcius Nicia. Fiii lui născuţi ca oameni liberi s-au numit Publius Larcius Rufus şi Publius Larcius Brocchus. Mai târziu, Publius Larcius Nicia a eliberat o sclavă proprie, Horaea, care a fost apoi numită Larcia Horaea.

Deţinerea a trei nume nu înseamnă neapărat că un sclav eliberat a devenit un cetăţean roman. În cazul în care fostul stăpân (sau stăpână) a fost un cetăţean roman şi dacă ar fi fost eliberat în mod oficial în conformitate cu anumite proceduri şi condiţii specifice, el putea deveni cetăţean roman. Cu toate acestea, dacă ar fi fost eliberat neoficial de către un cetăţean roman, el ar deveni Junian Latin (a primit libertatea prin Junia Lex), nefiind asimilat cu un cetăţean roman, chiar dacă ar purta acelaşi nume.

 

trai-1
Inscripţia latină aflată la baza Columnei lui Traian

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS

IMPERATORI CAESARI DIVI NERVAE FILIO NERVAE

TRAIANO AUGUSTO GERMANICO DACICO PONTIFICI

MAXIMO TRIBUNICIA POTESTATE XVII IMPERATORI VI

CONSULI VI PATRI PATRIAE

AD DECLARANDUM QUANTAE ALTITUDINIS

MONS ET LOCUS TAN RIBUS SIT EGESTUS

Senatul şi poporul din Roma. Pentru divinul împărat Caesar Nerva Traian Augustus Germanicus Dacicus, fiul lui Nerva, Pontifex Maximus, investit cu puterea primului tribun pentru XVII-a oară, consul pentru a VI-a oară, Părinte al Patriei pentru a VI-a oară, să rămână mărturie, a fost făcut acest loc şi turn înalt.