Historia magistra vitae

1-roma
Cultura și știința

La început, agricultura se făcea într-un mod cu totul primitiv: semințele erau aruncate direct în mâlul moale adus de revărsările fluviului și apoi îngropate de copitele vitelor, minate peste pământul jilav. Tot vitele erau folosite și la treierat, spicele fiind călcate de copitele lor. Dar pentru ca Egiptul să devină una din cele mai roditoare țări, era nevoie de munca omului, căci agricultura s-a dezvoltat numai atunci când vechii egipteni au trecut la irigații, construind în acest scop canale, diguri și rezervoare de apă. În felul acesta ei drenau apele revărsate ale Nilului spre câmpurile care trebuiau udate, având în același timp și o rezervă de apă pentru vreme de secetă.

Unificarea Egiptului a contribuit la dezvoltarea agriculturii dat fiindcă autoritatea de stat a luat măsuri pentru lărgirea rețelei canalelor de irigație după un plan dinainte stabilit.

Gradul de dezvoltare a agriculturii îl arată și varietățile de grâne cultivate, mai ales orz. Alături de cereale, cultura legumelor, pomicultura, cultura viței de vie și a inului ocupau un loc important. Creșterea vitelor a trecut pe planul al doilea, mai ales în zona Deltei, care avea o oarecare însemnat.      

 

 

pg-lucru