Historia magistra vitae

b1
MONARHIA ABSOLUTISTĂ

surse primare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
surse secundare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................

Ca și Bodin, Hobbes a susținut că un monarh adevărat se ferește să acționeze într-un mod arbitrar și în interesul personal. Deoarece monarhul este întruchiparea suveranității, interesul său privat s-ar fi aliniat cu cel al binele public. Un conducător înțelept ascultă de sfaturile competente ale celor din jurul lui, dar își rezervă întotdeauna dreptul personal de a alege și de a implementa cea mai bună politică. Anticipând criticile care ar indica exemple istorice ale unor conducători care nu s-au preocupat de binele comun sau nu au dus politicile cele mai rezonabile, Hobbes a declarat în repetate rânduri că orice probleme cauzate de corupția de un singur suveran ar fi multiplicate pur și simplu într-o oligarhie sau de o democrație.

Jacques Bossuet (1627-1704) definește absolutismul în formula „un rege, o credință, o lege” (Un roi, une foi, une loi) și arată că regele, deoarece depinde de mila lui Dumnezeu, nu trebuie să-și justifice acțiunile față de Biserică sau popor. Pentru a explica natura puterii monarhice Bossuet se folosește de cuvintele Sfintei Scripturi. Principiul care enunță că autoritatea temporală a monarhului își are originea în Dumnezeu se regăsește în multe părți ale Bibliei, suveranii europeni medievali fiind considerați ca fiind de origine sacră, unși ai lui Dumnezeu. Doctrina regalității a dreptului divin a fost invocată de către conducătorii secolului din secolele 16 și 17 pentru a justifica acțiunile lor și pentru a condamna rezistența la acestea sau a pune sub semnul întrebării autoritatea lor. În Franța, calitatea sacră a regalității a avut o dimensiune suplimentară: din momentul înscăunării pe tron a regelui de către Dumnezeu, rezistența la puterea lui a fost ilegitimă și păcătoasă, iar cei care s-au opus măsurilor politice sau religioase luate de către rege, cum au fost hughenoți, nu erau tolerați.

Monarhia absolutistă se bazează, în același timp, pe ierarhia feudală, pe conceptul roman al statului personificat de suveran și pe dreptul divin de a conduce. Suveranul aflat în vârful ierarhiei feudale are dreptul să ceară supușilor săi fidelitate și sprijin. Curtea regală permite monarhului să aibă sub supraveghere directă nobilimea. Ideea romană a statului îl asimilează pe rege cu statul. Urmaș al împăratului roman, regele este „împărat în regatul său”. El se află la baza autorității administrative, a întregii legislații și întregii justiții. Toate tribunalele judecă în numele regelui care poate interveni direct în cauzele judiciare. El are dreptul de legiferare prin ordonanțe, edicte, declarații sau hotărâri ale Consiliului regal. Ca șef al administrației, poate numi „ofițerii” încredințați cu puterea de a-i executa ordinele. Este singurul care are dreptul de bate monedă, să stabilească și să perceapă impozite. Regele este cel care conduce politica externă, numai el poate hotărî dacă se declară război sau încheie pace.

Pentru instaurarea unei autorități absolute regele se înconjoară de colaboratori apropiați, înnobilați de curând și care îi sunt datori. Eficacitatea aparatului guvernamental se datorează Consiliului regelui, care datorită numărului mare de probleme apărute în timpul guvernării se va împărți pe secțiuni specializate. Consiliul Suprem formează adevăratul guvern al regatului, membrii săi purtând numele de miniștrii de stat. Consiliul de finanțe urmărește rezolvarea problemelor financiare. Consiliul de corespondență răspunde scrisorilor venite din provincie.