Historia magistra vitae

b1
Epoca contemporană

surse primare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
surse secundare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................

Măsuri în vederea relansării economice:

- se repunea în ordine circulaţia monetară:

- ştampilarea bancnotelor ce circulau paralel cu leul emis de Banca Naţională a României (rubla Lvov, rubla Romanov, coroana austro-ungară);

- 1920 s-a efectuat unificarea monetară;

- 1921 reforma monetară elaborată de N. Titulescu prevede un sistem unitar de impozite şi un minim de venit neimpozabil,

- s-au întreprins măsuri pentru desfiinţarea barierelor vamale între Vechiul Regat şi provinciile unite cu Ţara.

- realizarea reformei agrare a constituit o preocupare deosebită:

- la 15 decembrie 1918 s-a emis decretul-lege pentru exproprierea marilor proprietăţi rurale din Regat viza 2 milioane de ha din Transilvania, Bucovina şi Basarabia, din proprietăţile particulare ale supuşilor statelor străine, Casei Regalele, Coroanei, absenteiştilor;

- decretul din 27 decembrie 1918 a fixat condiţiile de expropriere

- acte legislative speciale din anii 1919-1920 au vizat aplicarea reformei agrare în provincii

- legea propriu-zisă de reformă agrară din 1921 a asigurat redistribuirea proprietăţii agrare în favoarea ţărănimii