Historia magistra vitae

b1
Epoca contemporană

Structuri şi mutaţii în plan social

- România - stat de mărime medie; populaţia se afla pe locul 8 şi suprafaţa pe locul 10 în Europa;

- recensământul din 1930 – 18.025.896 locuitori din care:

- 71,9% români, 7.9% maghiari, 4,1% germani, 4% evrei, 3,2% ruteni şi ucrainieni, 2,3% ruşi, 2% bulgari, 1,5% ţigani, 0,9% turci, 0,6% găgăuzi, 0,3% sârbi şi croaţi, 0,3% polonezi, 0,1% greci, 0,1% tătari, 0,3% alte naţionalităţi.

- în 1925 se dă o lege care consfinţea libertatea emigrării;

- până la 1938 s-au aşezat în România 28.580 cetăţeni străini şi au plecat 11.709 cetăţeni români:

- 78,9% trăiau în lumea satelor;

- 21,1% era concentrată în oraşe ca: Bucureşti - 630.000 locuitori;  Cernăuţi, Galaţi, Iaşi - 400.000 locuitori:

- repartiţia forţei de muncă pe profesii după statistica din 1930 arată că 72,3% lucrau în agricultură, 9,4% în activitatea industrială, 4,8% erau funcţionari şi 4,2% se ocupau de comerţ şi credit;

- fiecare provincie unită cu patria-mamă în 1918 avea elemente specifice ale structurii sociale;

- Basarabia - ţărănime numeroasă, intelectualitate redusă dar activă politic;

- Bucovina - întreprinzători capitalişti de origine evreiască sau germană: ţăranii se ocupau cu creşterea vitelor;

- Transilvania - burghezie mică, comercială şi industrială, ţărani şi lucrători industriali: Burghezia:

- juca un rol important în plan economic şi politic;

- un grup al burgheziei mari industriale şi bancare, Nicolae Malaxa, Max Auschnitt, Ion Gigurtu, O. Kaufmann; în ţara noastră predomina burghezia mică şi mijlocie;

- în jurul lui Carol al II-lea s-a conturat camarila regală, dornică să preia controlul asupra întregului aparat de stat;

Marii proprietari funciari:

- îşi pierd importanţa după reforma agrară din 1921;

- sporeşte procesul de dezintegrare politică, nemaiputând angrena un partid politic;

- majoritatea părăsesc agricultura sau adoptă tehnica modernă de lucru, alţii investesc sume mari în industrie şi sistemul bancar:

Ţărănimea:

- a reprezentat principala forţă de muncă;

- la începutul perioadei interbelice a fost subiectul celei mai largi reforme agrare din Europa răsăriteană;

- în procesul de stratificări s-a conturat o pătură importantă a micilor proprietari agricoli şi inia a lucrătorilor agricoli;

- în plan politic, a alimentat toate grupările şi partidele politice;

Muncitorii industriali:

- se constată o creştere numerică:

- concentraţi în jurul platformelor industriale din centrele urbane;

- în 1938 funcţionau zeci de întreprinderi cu peste 1.000 de muncitori:

- creşte gradul de pregătire profesională fiind antrenaţi în ramuri de vârf, purtătoare ale progresului tehnic;

Intelectualitatea:

- s-a plasat în mare parte pe poziţii progresiste;

- primeşte un spor considerabil prin antrenarea la viaţa politică a ţării a reprezentanţilor intelectualităţii din Transilvania;

- a contribuit la dezvoltarea învăţământului superior şi secundar Universitatea din Bucureşti se situa printre primele trei din lume:

- se remarcă contraste în privinţa condiţiilor de viaţă, muncă, grad de cultură şi nivel de salarizare; o statistică din 1938 arată:

- nivelul mediu al veniturilor era de 200.000 lei pe an;

- 716 erau milionari;

- 70.529 aveau venituri mai mari de 100.000 lei anual;

- 300.000 persoane aveau venituri între 20.000 şi 40.000 lei;

- o pătură importantă a sărăcimii de la oraşe trăiau sub nivelul minim de viaţă;

- populaţia a suportat greu şomajul şi impozitele fiscale;

- cadrul politic democratic fiind deseori încălcat, sporesc nemulţumirile sociale la oraşe şi sate:

- apar numeroase conflicte de muncă:

- greva lucrătorilor bucureşteni din decembrie 1918;

- greva generală din 1920;

- grevele din anii crizei economice (1929 -1933)

- ca urmare ar loc scăderea producţiei, închiderea de întreprinderi, falimentul unor bănci, creşterea şomajului, introducerea „curbelor de sacrificiu”;

- august 1929 - greva de la Lupeni, Bucureşti şi Valea Prahovei 1932-1933:

- la Lupeni din ordinul prefectului judeţului Hunedoara Rozvani, armata a deschis locul, căzând 22 morţi şi 100 răniţi:

- grevele de la atelierele CFR Griviţa Bucureşti la 16 februarie 1933 - s-au înregistrat ciocniri cu armata; după declaraţia ministrului de interne G.G. Mironescu au fost 3 morţi şi 10 răniţi:

- frământările sociale se răresc după redresarea economică.