Historia magistra vitae

b1
Epoca contemporană

Evoluţia economică şi socială a influenţat după anul 1918 şi mişcările partidelor politice, unele dispărând, altele reapărând în haine noi şi cu denumiri noi.

- în această perioadă partidele conservatoare au dispărut de pe scena istoriei   


Partidul Conservator Progresist

-  reprezenta interesele marilor proprietari funciari

- era condus de Alexandru Marghiloman, iar ca organ de presă avea „Steagul”

- conservatorii au fost afectaţi de reforma agrară din 1921 cu consecinţele ei social-economice şi de faptul că nu aveau organizaţii pe tot cuprinsul ţării

- introducerea votului universal şi reforma agrară din 1921 au hotărât soarta partidului.

- la alegerile din 1921 nu a obţinut nici un loc în Parlament        

Partidul Conservator Democrat

- fondat în 1908,

- condus de Take Ionescu - exponentul proprietarilor agricoli interesaţi de aspectele noi ale dezvoltării economice

- organ de presă „Românimea”

- în 1919 îşi schimbă denumirea în Partidul Democrat

- Take Ionescu ajunge prim-ministru în 17 decembrie 1921, iar în 18 ianuarie 1922 primeşte vot de neîncredre în Parlament

- în 1922 formaţiunea a fuzionat cu Partidul Naţional


Partidul Naţionalist-Democrat

- condus de Nicolae Iorga

- a căutat să activeze şi după 1918

- organ de presă „Neamul Românesc”

- grupează mica burghezie, intelectualitatea democrată

- se pronunţă pentru sprijinirea tronului

- rivalitatea între Nicolae Iorga şi A.C. Cuza a dus la retragerea lui Cuza din partid şi formarea Partidului Naţionalist-Democat-Creştin

- 1923 A.C. Cuza a format Liga Apărării Naţional Creştină


Liga Poporului

- s-a constituit la Iaşi în aprilie 1918

- liderul său Alexandru Averescu - numit în 1930 mareşal al României

- organ de presă „Îndreptarea”

- în 1920 devine primul partid cu reprezentare pe întregul cuprins al ţării

Guvernul Averescu (1920-1921) adoptă o serie de măsuri importante pentru dezvoltarea României:

- legile de reformă agrară;

- unificarea monetară, reforma financiară;

- prunul buget al României întregite;

- disensiunile din interiorul partidului duc în 1925 la fuzionarea cu resturile Partidului Conservator Progresist;

- 1932 se desprinde gruparea condusă de Octavian Goga ce a pus bazele Partidului Naţional Agrar, ziarul său se intitula „Ţara Noastră”; a promovat o politică de centru dreapta; în 1935 a fuzionat cu Liga Apărării Naţional Creştine, formând Partidul Naţional Creştin.