Historia magistra vitae

b1
Epoca contemporană

Mişcarea legionară

- teoria „purificării prin moarte” exacerba misticismul a provocat ura, intoleranţa, a făcut apologia crimei

- duceau o politică de segregaţie rasială ce viza exterminarea populaţiei evreieşti

- membrii erau recrutaţi din rândul micii burghezii, mai ales preoţi, studenţi, ţărani, lucrători ruinaţi;

- arma lor principală era terorismul politic

- în 1923 AC. Cuza a fondat Liga Apărării Naţional Creştine (LANC) ce avea ca organ de presă „Apărarea Naţională”

- dispunea de o organizaţie paramilitară „lăncierii”

- lupta contra partidelor politice, pentru reorganizarea Parlamentului

- pentru alianţa ţării noastre cu Italia fascistă

- a fuzionat cu Partidul Naţional Agrar condus de Octavian Goga

- în cadrul LANC se conturează gruparea condusă de Corneliu Zelea Codreanu, care în 1927 pune bazele unei noi organizaţii fasciste, Legiunea Arhanghelului Mihail;

- gruparea condusă de C. Zelea Codreanu a ucis la Iaşi în incinta Tribunalului pe prefectul Poliţiei Constantin Manciu.

Legiunea Arhanghelului Mihail

- conducătorul său se numea căpitan.

- membrii se numeau legionari.

- în aprilie 1930 Legiunea Arhanghelului Mihail s-a intitulat „Garda de Fier”.

- ea a prezentat sub conducerea unor politicieni ca: generalul Gheorghe (Zizi) Cantacuzino Grăniceru, Ion I. Moţa, C. Papanace un program eclectic, confuz cu o tentă antidemocratică şi antisemită.

- răspândeşte o politică xenofobă, foarte periculoasă prin ziarele: „Buna Vestire”, „Cuvântul”, „Sfarmă Piatră”, „Axa”.

- în decembrie 1933 avea 28.000 de membrii şi era finanţată de Germania şi Italia

- la 9 decembrie 19331, Gh. Duca interzice Garda de Fier printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri;

- în 1934 organizaţia reapare sub numele de „Partidul Totul pentru Ţară” condusă de generalul Cautacuzino-Grăniceru.

- în 1935 se desprinde o grupare condusă de Mihail Stelescu şi a format „Cruciada Românismului”.

- la Congresul Studenţilor din 2-5 aprilie 1936 la Târgu Mureş s-au constituit „echipele morţii” şi liste cu numele celor ce urmau a fi ucişi

- printre cei ce urmau a fi lichidaţi erau: dr. Nicolae Lupu, Victor Iamandi, Elena Lupescu, Armand Călinescu, Virgil Madgearu

- la alegerile din noiembrie 1937 legionarii erau pe locul al treilea.

Carol al II-lea întemniţează şi apoi execută pe Codreanu şi 12 legionari.

- criza sa de autoritate şi presiunile Germaniei hitleriste l-au determinat la o reconciliere cu legionarii în vara anului 1940.