Historia magistra vitae

b1
Epoca contemporană

Ocupaţia militară sovietică

După 23 august 1944, majoritatea forţelor politice interne au susţinut necesitatea revenirii la cadrul de dezvoltare democratic.

■ decretul nr. 1626 din 31 august 1944 repune parţial în drepturi Constituţia din 1923

■ la 9 octombrie 1944, în cadrul întrevederii de la Moscova, Churchill a propus lui Stalin împărţirea Europei de Est şi Sud-Est în zone de influenţă, decizând astfel soarta a milioane de oameni

- adevăratul partaj al Europei în sfere de influenţă îşi are originea încă în înţelegerea de la Teheran din 1943

■ înţelegerea a fost parafată în cadrul întâlnirii la nivel înalt de la Ialta (februarie 1945), când Roosevelt a acceptat toate cererile sovietice;

■ România a fost ocupată după 23 august 1944 de Armata Roşie care a devenit garantul transformării ţării într-un satelit sovietic;

- s-au încălcat în mod brutal drepturile şi libertăţile omului, suveranitatea naţională;

- sovieticii au trecut la intimidarea populaţiei şi armatei române, au avut loc jafuri, devastări, violenţe, furturi, rechiziţii

■ guvernul sovietic a tergiversat cât mai mult posibil încheierea armistiţiului cu ţara noastră

■ au fost deportaţi în Uniunea Sovietică cetăţeni, soldaţi şi ofiţeri români


Convenţia de armistiţiu cu Naţiunile Unite

■ delegaţia română însărcinată cu semnarea armistiţiului (L. Pătrăşcanu, Ghiţă Pop, Ion Cristu, Barbu Stirbey, Constantin Vişoianu, Dumitru Dămăceanu) au sosit la Moscova la 4 septembrie 1944, au fost primiţi de Molotov peste şase zile, când acordul era stabilit.

- Convenţia de armistiţiu între România şi Naţiunile Unite s-a semnat la 12 septembrie 1944 la Moscova.

■ Convenţia a fost un dictat, un instrument în mâna U.R.S.S., pentru a-şi impune voinţa în România:

•  România a fost considerată un stat învins obligată să întreţină armata sovietică de ocupaţie (efort financiar de 2 miliarde dolari SUA).

•  a fost obligată la plata unor despăgubiri de război de 300 milioane de dolari în mărfuri-cereale, produse petroliere, maşini, lemn. vase maritime şi fluviale.

•  s-a prevăzut anularea dictatului de la Viena, nord-vestul Transilvaniei trecând sub administrarea armatei sovietice.

•  graniţa sovieto-română a fost fixată pe Prut (aşa cum era la 28 iunie 1940)

•  s-a format Comisia Aliată de Control cu sediul la Bucureşti dominată de reprezentanţii sovietici; SUA şi Marea Britanic aveau rol figurativ.

■ toate angajamentele luate faţă de România de către Aliaţi au fost încălcate cu premeditare, ei neţinând seamă de nici una din consecinţele actului de la 23 august 1944