Historia magistra vitae

b1
Epoca modernă

surse primare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
surse secundare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................

În 1884 liberalii au reuşit să modifice Constituţia şi să impună reducerea numărului de colegii electorale de la 4 la 3. În anul următor, Biserica Ortodoxă Română s-a proclamat autocefală adică independentă în raport cu Patriarhia din Constantinopol. După o lungă guvernare, liberalii au fost înlăturaţi în 1888 ca urmare a activităţii aşa-numitei „opoziţii unite”. Între 1888 şi 1895 România a fost guvernată de conservatori şi junimişti care şi-au propus să promoveze o serie de legi ce vizau exploatarea bogăţiilor solului şi subsolului (legea minelor), legi privind reglementarea unor aspecte ale problemei agrare sau ocrotirea socială.

A urmat, între 1895-1899 o nouă guvernare liberală desfăşurată sub semnul unor dificultăţi legate de complicaţiile mişcării memorandiste a românilor din Transilvania ca şi de problema Dunării. După un scurt interval (1899-1901), liberalii au venit din nou la guvernare între 1901 şi 1904.

Guvernarea conservatoare dintre 1905 şi 1907 a fost întreruptă de revolta ţărănească din 1907. Liberalii veniţi la guvern în condiţii de criză majoră au fost preocupaţi în timpul guvernării dintre 1907 şi 1910 de elaborarea unei legislaţii care să rezolve criza societăţii rurale româneşti. Abia mai târziu, în 1913, partidul liberal a anunţat în noul său program necesitatea unei reforme agrare realizată prin exproprierea marilor proprietăţi agricole şi împroprietărirea ţăranilor ca şi introducerea votului universal. În anul 1914, Parlamentul României a luat în dezbatere proiectele legislative ce vizau reforma electorală şi agrară, dar războiul a împiedicat finalizarea lor