Historia magistra vitae

b1
Epoca modernă

- este ducat - subordonat Imperiului habsburgic:

- politică de deznaționalizare a românilor;

- colonizare de populaţie germană, ruteană şi slovacă;

- românii luptă pentru impunerea limbii proprii şi recunoașterea bisericii ortodoxe;

- au activat fraţii Hurmuzaki şi organe de presă: „Deșteptarea Bucovinei”, „Gazeta Bucovinei”, „Bucovina”. 

- anexată în 1775 de Habsburgi se află sub ocupație militară până în 1786 iar după 1790 a fost alipită Galiţiei.

- în 1849 devine ducat sub directa guvernare a împăratului de la Viena.

- este interzisă folosirea limbii române.

- au fost facilitate mari emigrări de populație ucraineană, germană, ruteană, slovacă.

- s-a produs descreșterea treptată a populației românești şi ascendentul populației ucrainene.

- în 1848 populația Bucovinei era de 377.571 locuitori din care 209.293 români, 108.907 ucraineni.

- în 1900 din 730.195 locuitori. 229.018 erau români și 297.798 ucraineni restul populației fiind germani, poloni, maghiari, ruteni, armeni.

- s-au organizat societăți: Concordia (la Cernăuți) ce își propunea să lupte pentru respectarea autonomiei şi individualității teritoriului românesc.

- mai activau societățile Junimea şi Dacia.

- în martie 1892 s-a constituit Partidul Național Român din Bucovina, conducător al luptei pentru drepturi naționale şi sociale a românilor.

- lupta culturală a avut un rol important:

- în 1883 s-a organizat societatea „Școala Română” care a contribuit la răspândirea ideologiei daco-româniste .

- serbările de la Putna din 1871:

- din comitetul de organizare fac parte: Ioan Slavici, Mihai Eminescu, A.D. Xenopol,

- participau peste 3000 de români;

- Ciprian Porumbescu, membru al societății Arboroasa a interpretat Hora Daciei întregi;

- la Putna au participat Dimitrie Onciul, Nicolae Filipescu, Ion Sendrea, Eudoxiu Hurmuzaki.

- în acelaşi sens se înscrie şi întreaga activitate a lui Aron Pumnul, comemorarea în 1875, la Iasi şi în străinătate, a unui secol de la răpirea provinciei româneşti, iar peste doi ani a unui secol de la asasinarea lui Grigore al III-lea Ghica, campania de presa din ziarele „Bucovina”, condusă de fraţii Hurmuzaki, „Gazeta Bucovinei”, „Patria”, „Junimea Literară”.

- în 1875, la Universitatea germană din Cernăuţi, s-a inaugurat, prin grija lui Ion Gheorghe Sbiera, o catedră de limbă şi literatură româna.