Historia magistra vitae

b1
Evul mediu

În vara anului 1959, în zona țărilor românești s-a conturat un nou raport de forțe. Polonia și-a consolidat pozițiile o dată cu preluarea tronului ardelean de către cardinalul Andrei Báthory. Supremația politică a Poloniei se asocia cu instituirea păcii cu turcii și reprezenta o grea lovitură pentru Mihai Viteazul. Ieremia Movilă și Andrei Báthory, cu acordul tacit al Porții, i-au cerut lui Mihai să părăsească tronul și țara. Mihai a hotărât o campanie peste munți, considerând că fără o intervenție energică cauza antiotomană ar fi suferit o înfrângere. Printr-o solie trimisă la Praga, în iulie 1599, Mihai cere voie împăratului să intervină în Ardeal pentru a sparge cercul de adversități care-l înconjura   


Unirea Transilvaniei

Forțele armate ale Țării Românești intră în Transilvania în două mari coloane:

•  una, condusă de Mihai, trece prin Buzău - Brașov unde așteptau detașamentele secuilor (dușmani de moarte ai Báthoreștilor care le răpiseră vechile privilegii) și care ajunge dincolo de Carpați la 4 / 14 octombrie 1599

•  cealaltă oaste, având în frunte pe Udrea Băleanu și frații Buzești, pornește mai târziu, deplasându-se în Transilvania pe la Turnu Roșu

- oștile s-au unit la 16 / 26 octombrie în apropiere de Sibiu

■ 18/28 octombrie 1599 victoria lui Mihai de la Șelimbăr (lângă Sibiu), Andrei Bathory este prins și ucis de secui

- la 1 noiembrie 1599, Mihai și făcea intrarea triumfală în Alba-Iulia.

■ cârmuirea Transilvaniei a ridicat mari probleme:

•  organizarea de stat era deosebită de a Țării Românești

•  foarte puternice erau națiunile privilegiate

•  guvernul sau sfatul princiar a fost alcătuit din nobili maghiari și boieri români

•  la Gherla, Chioara, Făgăraș, Gurghiu au fost instalați căpitanii lui Mihai

■ guvernarea ardeleană a lui Mihai a cuprins și trei diete ale sale

•  două la Alba-Iulia 20-28 noiembrie 1599 și 20-27 iulie 1600

•  una la Brașov 12-15 martie 1600

■ obiectivul dietelor a fost votarea contribuțiilor financiare net superioare celor anterioare:

•  6 florini pe poarta (dublu celui obișnuit) pentru nutrețul cailor oștii (noiembrie 1599)

•  la Brașov se votează o contribuție generală de 4 florini pe poartă, iar în iulie 1600 alți 6 florini pe poartă,

•  satele ungurești să permită satelor românești, pășunatul liber în zona hotarnică

•  preoții români să fie scutiți de munca „cea de obște” de regulă efectuată de iobagi

•  acțiunile lui Mihai nu puteau depăși limitele hotărârilor dietelor

■ Mihai are acțiuni notabile în folosul bisericii ortodoxe din Transilvania:

•  în 1597 din inițiativa sa a fost ridicată la Alba-Iulia o biserică unde în 1600 va fi așezat scaunul episcopal românesc până la unirea cu biserica Romei (la începutul veacului următor)

•  acestui eveniment se datorează și prezența mitropolitului Ungro-Vlahiei, Eftimie la Alba-Iulia în primăvara anului 1600

•  Serghie egumen al Tismanei, primește episcopia Maramureșului

•  mulți călugări intră în mănăstirea de la Alba-Iulia

•  preotul Neagoslav este trimis să oficieze în biserica românească din Scheii Brașovului


Unirea Moldovei

Mihai asigurat de partea turcilor care îl recunoscuseră pe Nicolae Pătrașcu, fiul său, domn în Țara Românească și apreciind corect situația din Polonia, momentan incapabilă să i se opună, Mihai organizează campania sa în Moldova:

•  la 4 mai 1600 grosul trupelor sale treceau Valea Trotușului, li se alătură oștile boierești din Țara Românească (efectivul era de 17.000 ostași)

•  la 10 mai este cucerit Bacăul

•  la 16 mai, apărătorii Sucevei s-au predat fără luptă

•  între timp Baba Novac intră în Iași, cetățile Chilia, iar în sud Tighina, Cetatea Albă, Ismail, i-au revenit lui Mihai

•  cetatea Hotin (unde se retrăsese Ieremia Movilă) nu a putut fi cucerită

■ Mihai se intitula într-un hrisov emis la 27 mai 1600 „Domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei”

•  își confecționează pecetea pe care figurează cele trei țări române surori

•  capitala se stabilește la Iași

•  se străduiește să adune marea boierime în jurul noii domnii,

•  orășenii și țăranii sunt iertați de dări pe 6 ani

După multe negocieri a reușit să smulgă Imperiului habsburgic recunoașterea ca domn al Țării Românești și Moldovei și guvernator al Transilvaniei cu titlul de principe, ceea ce a determinat coalizarea tuturor forțelor nemulțumite de apariția în regiune a unei noi puteri.


Prăbușirea operei politice a lui Mihai

Dieta de la Turda (septembrie 1600) se răscoală împotriva lui Mihai pentru „dăjdii neobișnuite” și sarcini „care i-au slăbit”.

■ poziția lui Mihai este șubredă; trupele lui staționau în cele două țări de dincolo de Carpați

•  putea primi ajutor numai de la împărat care trimise pe guvernatorul Basta cu 18.000 oameni

•  oastea imperială se alătură răsculaților ardeleni

•  lui Mihai îi rămăseseră doar secuii, mercenarii cazaci și balcanici și țăranii recent încorporați în total 10.000 – 12.000

•  lupta s-a dat la Mirăslău, la 18 septembrie 1600 și a însemnat pierderea Ardealului

■ oastea poloneză condusă de Zomoyski intră în Moldova

•  Suceava s-a predat la 27 septembrie, iar la 6 octombrie Movileștii redobândesc Moldova

•  cu 16.000 de ostași a dat bătălia decisivă cu ostile poloneze de la Bucov (pe Teleajen) la 20 octombrie, după ce încercase să-i rețină la Năieni și Ceptura (Mihai aste nevoit să se retragă).

•  peste câteva zile, este înscăunat Simion Movilă.

■ stăpân încă în Oltenia, speră să reocupe tronul la Târgoviște.

•  la 25 noiembrie, pierde bătălia de la Curtea de Argeș, iar Buzeștii se închinaseră noului domn.


Pribegia, reîntoarcerea și sfârșitul lui Mihai

Mihai pleacă prin Ardeal, la 12 ianuarie 1601 ajunge la Viena unde a redactat un memoriu către împărat și o celebră autobiografie, cronica luptelor sale cu Imperiul Otoman adresată ducelui Casimo de Toscana un aliat în Liga Sfântă.

■ în Transilvania, Sigismund Báthory este reînscăunat a treia oară.

■ în audiență la Rudolf al II-lea la Praga (martie 1601) Mihai primește 10.000 taleri pentru echiparea unei oști.

•  în mai 1601 are loc, împăcarea cu Basta; după ce trupele lor au fost adunate joncțiunea are loc la începutul lui iulie 1601.

•  la 3/13 august, la Gurăslău, Mihai îl învinge pe Sigismund Báthory.

■ Simion Movilă a fost îndepărtat și scaunul Țării Românești îl aștepta.

Mihai este asasinat pe câmpia Turzii la 9 august 1601. Aceasta a corespuns perfect țelurilor imperiale.