Historia magistra vitae

b1
Evul mediu

surse primare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
surse secundare
 • 1. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 3. ........................................................................................................................................
 • 2. ........................................................................................................................................
 • 4. ........................................................................................................................................
 • 5. ........................................................................................................................................
 • 6. ........................................................................................................................................
 • 7. ........................................................................................................................................
 • 8. ........................................................................................................................................
 • 9. ........................................................................................................................................
 • 10. ........................................................................................................................................
 • 11. ........................................................................................................................................
 • 12. ........................................................................................................................................
 • 13. ........................................................................................................................................
 • 14. ........................................................................................................................................
 • 15. ........................................................................................................................................
 • 16. ........................................................................................................................................
 • 17. ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................
 • ....................................................................................................................................................

Orașele transilvănene construite sub influența occidentală – italiană și în special lumea germană – erau puternic fortificate cu locuințe numeroase bogat împodobite. Orașele au adăpostit tipografii și unități de învățământ religioase și primele trupe de actori veniți din Europa și mai târziu dintre localnici. De asemenea, ele au format cadrul în care a fost adoptat, prin intermediul negustorilor, pe filieră poloneză sau austriacă costumul modern european.

Lumea rurală din Evul Mediu, puțin cercetată, a reprezentat o realitate social-economică și culturală foarte complexă. A furnizat principalele bunuri materiale. Locuitorii satelor asigurau forța de muncă, erau contribuabili și soldați, locuiau în sate de câteva zeci de case, simple, modeste. Noul pătrundea greu doar prin cei ce mergeau periodic la orașe sau serveau în regimentele grănicerești din Transilvania