Historia magistra vitae

b1
Antichitatea

- o parte a poporului geto-dac nu ajunge sub stăpânire romană:

- autohtonii din Crişana şi Maramureş, dacii mari, urmaşii triburilor din Moldova, carpii (karpodakai). costobocii. etc.

- anumite perioade de timp se aflau în această situaţie şi daco-geţii din jurul Bucureştiului de azi, din alte părţi ale Munteniei până în preajma sistemului de fortificaţii limes Transalutanus:

- necropole ale dacilor liberi la: Văleni (jud. Neamţ), Medieşu Aurit (jud. Satu-Mare), Mătăsari (jud. Dâmboviţa), Chilia, Făgeţelu (jud. Olt):

- existenţa dacilor liberi este atestată cu ocazia recuperării vaselor din peste 30 aşezări sătmărene, au corespondente în fragmentele ceramice descoperite la Bucureşti (Militari, Străuleşti, Lacul Tei, Căţelu Nou), la Pădureni (jud. Vrancea), Poieneşti (jud. Vaslui), Orhei, Tudora şi alte aşezări din Basarabia.

- regii dacilor liberi (costobocul Pieporus şi alţii) nu renunţă la ideea eliberării teritoriale şi refacerea unităţii statale anterioare anului 106.

- în 170 costobocii pătrund în Moesia Inferioară devastează zona pontică şi ajung în Grecia unde sunt zdrobiţi de armatele romane.

- mai târziu, dacii mari ameninţă graniţa imperială; pentru limitarea pericolului, 12.000 de familii ale dacilor liberi sunt strămutate la sud de râul Someş (acţiunea consemnată de Cassius Dio şi are loc în timpul împăratului Commodus).

- la 230 d.Hr., carpii aliaţi cu goţii încep incursiunile în Imperiul Roman; împărații care i-au respins şi adaugă titluri ca: Dacicus Maximus, Carpicus Maximus.


Procesul de întrepătrundere culturală şi etno-lingvistică

- relaţiile dintre romani şi daci sunt complexe, adesea paşnice desfăşurate pe tărâm politico-diplomatic şi pe plan comercial

- dacii liberi realizează vase de lut ars după tehnica şi modelele romane (descoperirile de la Mătăsaru)

- la Mătăsaru pe ceramica autohtonă din secolul al III-lea au fost identificate inscripţii latine

- la Socetu (jud. Teleorman) pe un vas era inscripţia: Aurelius Silvanus fecit pataelem (corect patellam) bonam.

- o inscripție latină din epoca romană se păstrează şi de la Bucureşti-Giuleşti.

Dacii liberi sunt supuşi treptat procesului de romanizare care se va extinde şi în veacurile următoare.