Atelier de competențe

ide-persp

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Perspectiva sau punctul de vedere descrie experiențele, valorile și ideile care influențează opiniile și acțiunile unei persoane.

Identificarea perspectivelor istorice este abilitatea de a înțelege diferite perspective sociale, culturale, intelectuale și emoționale care au format experiențele și acțiunile oamenilor din trecut. Perspectiva unei persoane este modelată de cadrul său de referință prin care ea vede lumea – credințele, experiențele și atitudinile sale –, precum și de factori ca vârsta, sexul, religia, rasa și statutul economic.

Istoricii folosesc diferite cadre de referință (social, economic, juridic, politic, cultural ș.a.) pentru a analiza o persoană, un eveniment sau o perioadă. Perspectivele lor despre un eveniment diferă de cele mai multe ori. Doi istorici, care au în analiză aceleași surse istorice, pot privi evenimentele istorice sau perioada de timp la care se referă acestea în două moduri complet diferite. Ca urmare, ei pot ajunge la concluzii diferite și pot spune o poveste foarte diferită despre același subiect istoric. Aceste interpretări diferite pot reflecta o prejudecată extremă pentru o anumită perspectivă sau pot reflecta două școli diferite de gândire.

Istoricii își susțin perspectivele cu fapte și dovezi, iar atunci când există mai multe puncte de vedere diferite trebuie să se facă cercetări suplimentare și să se abordeze subiectul analizat din toate părțile. Prin cercetare, se pot compara perspectivele pentru a se putea determina care este cea mai exactă reprezentare a subiectului. Uneori, perspectivele se schimbă pe măsură ce apar noi dovezi.

Abilitatea de a identifica perspectivele (punctele de vedere) vă ajută să înțelegeți de ce oamenii văd lucrurile așa cum o fac. Când citiți un document, identificarea perspectivei autorului vă poate ajuta să înțelegeți opiniile sale cu privire la o problemă. De asemenea, cunoașterea cadrului istoric de referință vă ajută să înțelegeți ceea ce ați citit.

Când oamenii nu sunt de acord cu privire la un subiect, au perspective diferite. Știind cum să analizați și să evaluați valabilitatea informațiilor, argumentelor și contraargumentelor din surse primare și secundare, pentru a identifica perspectiva acestora, vă poate ajuta să aflați mai multe despre un subiect.

  Aplicarea abilității  

  1. Identificați autorii textelor care prezintă diferite puncte de vedere și identificați cadrul de referință al fiecărui autor. Mai întâi, identificați grupul sau persoana care a scris fiecare text. Determinați dacă sursa este primară sau secundară. Pe măsură ce citiți, luați notă de orice informații despre experiențele sau trecutul autorului. De asemenea, căutați orice semne care dezvăluie ceea ce crede autorul că este important.
  2. Recunoașteți orice asemănări și diferențe între cadrele de referință ale autorilor și identificați perspectivele opuse. Acordați atenție oricăror asemănări și diferențe între experiențele, valorile și ideile celor doi autori. Citiți cu atenție pentru a identifica opinia fiecărui autor. O perspectivă ar trebui să se bazeze pe fapte și dovezi. Un autor ar trebui să prezinte fapte și dovezi pentru a-și susține perspectiva. Observați cum argumentele și contraargumentele autorilor sunt modelate de cadrul de referință sau de perspectiva lor.
  3. Trageți concluzii despre asemănările și diferențele dintre punctele de vedere ale autorilor. Din unele informații ce reflectă perspectiva fiecărui autor, puteți înțelege de ce au opinii diferite. Acest lucru vă ajută să analizați și să evaluați valabilitatea informațiilor, argumentelor și contraargumentelor. De exemplu, identificați care sunt domeniile de expertiză utilizate de autori. Este posibil să trebuiască să efectuați cercetări suplimentare pentru a verifica dacă faptele și dovezile sunt valide sau exacte.

  Practica abilității  

............................................................