Atelier de competențe

comp1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Harta reprezintă caracteristici ale suprafeței pământului. Acestea pot fi caracteristici fizice, cum ar fi munții și râurile, sau caracteristicile umane, cum ar fi drumurile și așezările. Istoricii folosesc hărțile pentru a localiza evenimente istorice, pentru a arăta modul în care geografia a influențat istoria, precum și pentru a ilustra interacțiunea umană cu mediul. Diferite tipuri de hărți sunt utilizate pentru scopuri specifice:

Harta politică arată unități politice din mai multe țări, state, provincii și unități mai mici ca județe, districte și orașe. Fiecare zonă este reprezentată de o culoare diferită.

Harta fizică arată munți, dealuri, câmpii, oceane, lacuri și râuri. Liniile de contur sunt folosite pentru a indica creșteri pe uscat și adâncimi sub apă.

Harta istorică afișează informații despre o temă sau un subiect la un anumit moment în istorie, cum ar fi activitatea economică, alianțe politice, invazii, bătălii, schimbări de frontieră, densitatea populației și cum se modifică ea în timp. Hărțile istorice pot prezenta un singur eveniment istoric sau o întreagă perioadă istorică. Pe unele hărți, linii adesea colorate pot să arate rutele folosite de comercianți, migratori sau exploratori. Alteori, ar putea arăta unde se practică o anumită religie, câte persoane locuiesc într-o zonă sau ce limbi se vorbesc. Hărțile istorice tematice prezintă multe tipuri diferite de informații.

Un atlas este o culegere de hărți care prezintă diferite zone ale lumii. Un atlas istoric are hărți care prezintă diferite zone ale lumii în diferite perioade ale istoriei. Unele hărți istorice arată cum s-au schimbat în timp teritorii aflate într-o anumită parte a lumii.

Busola este o caracteristică care indică orientarea hărții pe glob. Poate să arăte toate cele patru direcții cardinale (N, S, E, V) sau doar să indice nordul (N).

Scala prezintă raportul la scară între o unitate de lungime pe hartă și o unitate de distanță pe pământ. De obicei, hărțile arată la scară distanța măsurată în kilometri și mile.

Liniile indică râuri și căile navigabile, drumuri și căile de explorare sau de migrație.

Legenda explică simbolurile, liniile și culorile speciale care apar pe hartă.

Orașele și municipiile sunt localizate prin simboluri care, de multe ori, apar ca puncte. Un oraș capitală este adesea prezentat ca o stea sau ca un punct cu un cerc în jurul ei.

Simbolurile poze sunt utilizate pentru a indica o zonă de produse sau resurse și caracteristici speciale.

Orașele, formele de relief și de apă sunt etichetate ca locuri-cheie. De asemenea, pot fi etichetate și date-cheie, cum ar fi cele ce arată anii de fondare a orașelor.

Harta utilizează culori și umbre pentru diverse scopuri. Pe hărțile fizice, culoarea poate fi utilizată pentru a indica diferite regiuni fizice sau altitudinile. Pe hărți politice, culoarea poate distinge unități politice diferite. Pe hărți de specialitate, culoarea poate arăta caracteristici variabile, cum ar fi densitatea populației, limbile sau zone culturale.

Harta medalion este o mică hartă care apare într-o hartă mai mare. Aceasta prezintă adesea o zonă de hartă mărită în detaliu mai mare. Harta medalion poate arăta, de asemenea, o zonă diferită, care este într-un fel legată de zona indicată pe o hartă mai mare.

Liniile de latitudine și longitudine apar pe hărți pentru a indica locația absolută a zonei afișate.

• Liniile orizontale arată latitudinea măsurată în grade la nord sau la sud de ecuator.

• Liniile verticale arată longitudinea măsurată în grade la est sau la vest pornind de la primul meridian care trece prin Greenwich, Anglia.

  Aplicarea abilității  

Utilizați strategiile de mai jos pentru a vă ajuta să studiați fiecare hartă și să identificați ce se afișează.

1. Citiți titlul pentru a determina ce hartă este și perioada de timp pe care o acoperă.

2. Studiați legenda sau cheia pentru a înțelege ce înseamnă culorile sau simbolurile de pe hartă. Observați scara hărții, care este utilizată pentru măsurarea distanțelor.

3. Rețineți celelalte caracteristici ale hărții. Hărțile conțin deseori etichete și alte informații în plus față de explicațiile din legendă sau cheie.

  Practica abilității  

................................