Competențe - Interpretarea graficelor - istorie-edu

Atelier de competențe

comp1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Graficele prezintă informații statistice într-o manieră vizuală. Istoricii utilizează grafice pentru a vizualiza și compara valori, rapoarte, tendințe economice și schimbări în timp. Graficele liniare pot arăta modificări sau tendințe în timp. De obicei, axa orizontală arată o unitate de timp, cum ar fi anii, iar axa verticală indică cantitățile. Diagramele grafice sunt utile pentru afișarea proporțiilor relative. Cercul reprezintă întregul, cum ar fi întreaga populație, iar feliile reprezintă diferite grupuri care alcătuiesc întregul. Graficele cu bare compară numere sau seturi de numere. Lungimea fiecărei bare indică o cantitate. Graficele cu bare ne ajută să vedem dintr-o privire cât de diferite sunt categoriile comparate. Graficele simple sunt folosite pentru a sintetiza informații sau pentru a face comparații.

Diagramele și tabelele sunt reprezentări vizuale ale unor diferite informații, cum ar fi fapte și statistici. Istoricii utilizează diagrame pentru a organiza, condensa, simplifica și sintetiza informații. Tabelele clasifică informațiile pe grupuri. Numerele, procentajele, datele și alte date pot fi clasificate în coloanele și rândurile unui tabel pentru a fi mai ușor de explicat și de comparat. În mod obișnuit sunt  folosite mai multe tipuri de diagrame. Diagramele Venn sunt folosite pentru comparații. Diagrame Web sunt utilizate pentru a organiza informațiile justificative în jurul valorii unui subiect central. Diagramele ilustrate sau cele care combină diferite niveluri de informații sunt uneori numite infografice.

  Aplicarea abilității  

Identificați tipul de informații prezentate în grafic sau în diagramă/tabel și modul în care este organizat. Apoi analizați informațiile pentru a pune și a răspunde la întrebări.

Grafice

1. Identificați subiectul graficului. Citiți titlul pentru a identifica ideea principală a graficului. Când sunt afișate mai multe subiecte, cum ar fi diferite regiuni, graficul va arăta probabil o relație între ele.

2. Uitați-vă la modul în care sunt organizate informațiile. Examinați etichetele. Citiți etichetele axei orizontale și verticale. Acestea indică ce măsoară graficul și unitatea de măsură. Uitați-vă la legendă. Aflați ce reprezintă fiecare simbol sau culoare din grafic.

3. Analizați graficul. Rezumați informațiile afișate în fiecare parte a graficului și puneți întrebări. Ce tendințe vedeți în graficul de-a lungul anumitor ani? Când a crescut populația din anumite regiuni? Ce puteți înțelege despre modelele și distribuțiile geografice?


Diagrame/tabele

1. Identificați subiectul diagramei/tabelului. Citiți titlul pentru a obține ideea principală a diagramei/tabelului.

2. Uitați-vă la modul în care sunt organizate informațiile. Citiți titlurile rândului și coloanei. Diagramele/tabelele pot fi organizate în ordine alfabetică, cronologică sau în alte moduri. Identificați intrările incluse în fiecare rubrică.

3. Analizați diagrama/tabelul. Interpretați, comparați și contrastați informațiile pentru a trage concluzii și a face inferențe sau previziuni. Determinați ce indică statisticile. Utilizați aceste informații pentru a pune întrebări istorice.


Scrieți un paragraf pentru a rezuma ceea ce ați învățat din grafic sau diagramă/tabel.

  Practica abilității  

........................................................