Atelier de competențe

comp1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Argumentul este un raționament adus pentru a sprijini o afirmație. În conversația de zi cu zi, argumentul  este regăsit într-o dezbatere conflictuală care implică două sau mai multe opinii. Cu toate acestea, în scris și în dezbaterea formală, un argument este reprezentarea completă a unei opinii unice. Un argument folosește fapte pentru a susține o anumită opinie. După ce vă sunt făcute cunoscute aceste fapte, vă revine sarcina de a stabili dacă argumentul este valabil sau nu.

  Aplicarea abilității  

Există trei elemente de bază care trebuie luate în considerare într-un argument.

  1. Care este ideea principală? Ideea principală a unui argument este teza, afirmația sau punctul de vedere al scriitorului pe această temă. Identificați afirmația sau teza. Ce afirmă autorul sau sursa? Afirmația sau teza se găsește de obicei în introducerea sau în încheierea unui argument scris sau vorbit. În unele argumente ideea principală este redată în mod explicit. În altele, trebuie să citiți cu atenție pentru a găsi ideea principală sau pentru a identifica argumentul.
  2. Care sunt dovezile, exemplele și faptele justificative? Scriitorul susține ideea principală cu dovezi și sprijină dovezile prin exemple sau fapte.
  3. Evaluați argumentul. Care sunt punctele sale forte și punctele slabe? Înainte de acceptarea sau respingerea unui argument, analizați și evaluați validitatea dovezilor prezentate pentru a susține fiecare afirmație. Cercetați fiecare afirmație pentru a vă asigura că declarațiile autorului sunt corecte.  Evaluați punctele sale forte și punctele slabe. Cât de bine sunt susținute dovezile de fapte și exemple? Asigurați-vă că înțelegeți punctul de vedere al autorului și cadrul său de referință. În cele din urmă, verificați dacă autorul trage concluziile logice pe baza dovezilor prezentate. În cazul în care dovezile sunt corecte și autorul nu este părtinitor, concluziile sunt probabil valide. În caz contrar, părtinirea autorului invalidează argumentul.

  Practica abilității  

...............................................