Atelier de competențe

pred1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Efectuarea predicțiilor presupune identificarea situațiilor cu care unele figuri sau grupuri istorice s-au confruntat în trecut și proiectarea lor în prezent sau în viitor pentru a sugera posibile cursuri de acțiune care ar putea fi urmărite. Predicția este o operație rațională de anticipare a unui eveniment sau fenomen curent, bazată pe cunoașterea evenimentelor sau deciziilor similare din trecut. O predicție este o presupunere bazată pe ceea ce știi deja.

Istoricii își folosesc cunoștințele dobândite din studierea evenimentelor din trecut, precum și a deciziilor luate după ce acestea au avut loc, pentru a prezice rezultatul unor situații actuale. Examinarea deciziilor și alternativelor vă vor ajuta să înțelegeți modul în care evenimentele din trecut pot fi folosite pentru prezicerea sau modelarea viitorului. Efectuarea unei predicții implică analizarea tendințelor din trecut și prezent și realizarea unei presupuneri educate despre viitor. Ați citit istoria unor oameni care au luat decizii dificile bazate pe ceea ce au crezut ei că se poate întâmpla. Prin emiterea unor predicții puteți obține o mai bună înțelegere a opțiunilor pe cere oamenii le fac.

După ce ați citit un paragraf sau o secțiune dintr-o carte, gândiți-vă ce ar putea urma. Ce credeți că se va întâmpla cu predicția dumneavoastră. O predicție nu are un răspuns corect sau incorect. A face predicții cu privire la efectele unor evenimente trecute vă poate ajuta să înțelegeți modul în care evenimentele din trecut modelează viitorul. A face predicții cu privire la efectele acțiunilor propuse vă permite să evaluați posibilele cursuri de acțiune.

  Aplicarea abilității  

Când citiți texte istorice pentru a identifica o decizie care a fost luată de liderii istorici căutați cuvinte precum: decizia, stabilirea, hotărârea, opțiunea, alegerea și altele. Observați cum o decizie politică duce deseori la alta. Observați atât consecințele pozitive, cât și cele negative ale deciziilor.

1. Identificați deciziile. Gândiți-vă la factorii ce fac ca deciziile să fie dificile și ce anume le-ar fi putut schimba celor implicați hotărârile.

2. Utilizați o diagramă pentru a înregistra deciziile și posibilele rezultate.

3. Decideți ce alte decizii ar fi putut fi luate. Dacă s-ar fi luat o altă decizie sau dacă un eveniment s-ar fi desfășurat diferit, cum ar fi afectat acestea rezultatul? Luați în considerare alegeri alternative pe care liderii sau grupurile le-ar fi putut lua într-o situație istorică. De exemplu, înțelegerea dintre liderii Marii Britanii și ai Uniunii Sovietice, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, care a făcut ca estul Europei să intre în sfera de influență sovietică.

4. Preziceți rezultatele unor posibile decizii alternative. Luați în considerare efectul pe care o decizie diferită l-ar putea avea asupra evenimentelor istorice. Amintiți-vă că pot exista mai multe consecințe ale unei decizii. De exemplu, ce s-ar fi întâmplat dacă statele ocupate de armata sovietică ar fi fost lăsate să-și aleagă în mod democratic viitorul? Scrieți rezultatele dvs. previzionate în diagrama dvs.

  Practica abilității  

Pentru a face o predicție atunci când studiați o sursă istorică, întrebați-vă:

֍ Ce s-a întâmplat în acest paragraf sau secțiune?

֍ Ce cunoștințe anterioare am despre evenimentele la care se referă textul?

֍ Ce situații similare cunosc?

֍ Ce cred eu că s-ar putea întâmpla în continuare? Testați-vă predicția citind mai departe pentru a vedea dacă a fost corectă.

Următorul pasaj descrie unele din deciziile luate la Tratatul de la Versailles și evenimentele care au urmat după încheirea primului război mondial. Pe măsură ce citiți, identificați deciziile luate de învingători și rezultatele acestor decizii.


În primul rând, tratatul a umilit Germania. Clauza care a obligat Germania să accepte vina pentru izbucnirea războiului și să plătească despăgubiri financiare i-a determinat pe germanii din toate orientările politice să deteste tratatul. În al doilea rând, Rusia, care a luptat cu aliații, a fost exclusă de la conferința de pace. Rusia a suferit aproape același număr de victime ca Germania, cele două țări au avut, de departe, cele mai mari rate de victime ale războiului. Rusia a pierdut un teritoriu mult mai mare decât Germania. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, așa cum a fost numită Rusia după 1922, a fost hotărâtă să recâștige teritoriul pierdut al fostului Imperiu rus. În al treilea rând, tratatul a ignorat cererile oamenilor din colonii asupra dreptului de auto-determinare. De exemplu, aliații au respins cererile vietnamezilor care doreau ieșirea de sub dominația colonială franceză.


Diagrama de mai jos enumeră deciziile făcute de cei care au întocmit tratatul, alături de decizii și previziuni alternative privind posibilele rezultate.

Decizie
1. Tratatul a inclus o clauză a vinovăției care obliga Germania la plata unor daune imense.
2. Rusia a fost exclusă de la conferința de pace.
3. Tratatul a ignorat cererile popoarelor colonizate.
Decizie alternativă

1. Tratatul nu a avut nicio clauză de război asupra vinovăției.

2. Rusia nu a fost inclusă în negocierile de pace.
3. Tratatul a respectat revendicările popoarelor colonizate.
Rezultat posibil
1. Germania își reconstruiește ușor economia. Al doilea război mondial nu are loc.
2. Tensiunea între Uniunea Sovietică și Occident scade.
3. Sunt reduse tensiunile la nivel mondial. Războiul din Vietnam este evitat.