Atelier de competențe

comp1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Inferențele sunt idei și semnificații care nu sunt menționate într-un text. Efectuarea inferențelor dintr-un text pe care îl citiți înseamnă citirea printre rânduri pentru a dezvolta o mai bună înțelegere și a extinde informațiile furnizate. Această etapă se bazează pe capacitatea de a pune întrebări care necesită inferențe la ceea ce nu este menționat direct în sursă. Inferențele se bazează pe studiul atent al indiciilor care se afirmă în text utilizând cunoștințele istorice dobândite anterior, logica și experiența proprie.

O inferență este o ipoteză despre o situație bazată pe informații generale, inclusiv pe ceea ce deja știți. Inferența este un procedeu prin care se ajunge la o concluzie logică pornind de la un enunț. A face inferențe dintr-un text istoric înseamnă a găsi idei și sensuri pe care autorul nu le-a precizat în mod direct.

Când studiem istoria, citim surse primare și secundare pentru a înțelege faptele unui eveniment sau acțiunile unei persoane istorice. Cu toate acestea, în spatele acestor fapte sau acțiuni stau mai multe informații. Citind „printre rânduri” puteți găsi informații implicite. Informațiile neexprimate pot fi la fel de importante ca și cele ce sunt menționate într-un text. Citirea printre rânduri implică utilizarea capacității de raționament pentru a identifica ceva ce scriitorul, de fapt, nu precizează. Această identificare este o inferență. Un astfel de proces este adesea foarte util în înțelegerea personalității unei persoane istorice. Adesea, puteți deduce lucruri despre persoana respectivă din acțiunile sale.

  Aplicarea abilității  

Pentru a face o inferență parcurgeți următorii pași:

1. Citiți textul pentru a găsi declarații de fapte și idei. Cunoașterea faptelor vă va oferi o bază bună pentru a face inferențe.

2. Uitați-vă după indicii ce reflectă opinia scriitorului. Recunoașteți inferențele care sunt deja făcute. Expresii precum „dovezile sugerează” sau „istoricii cred” indică deducții și concluzii ale unor experții făcute din surse istorice.

3. Folosiți-vă cunoștințele, logica și experiența personală pentru a face inferențe care se bazează pe fapte.


  Practica abilității  

Citiți textul de mai jos, apoi folosiți organizatorul grafic pentru organizarea informațiilor și la efectuarea inferențelor. Graficul de mai jos organizează informațiile din pasajul pe care tocmai l-ați citit.

...................