Atelier de competențe

comp1

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Compararea înseamnă stabilirea asemănărilor și deosebirilor. Atunci când se fac comparații, se examinează și se identifică două sau mai multe grupuri, locuri, situații, acțiuni, evenimente sau lucruri. Apoi, se găsesc orice asemănări (moduri care arată că acestea sunt la fel) și diferențe (moduri care arată că acestea sunt diferite).

Contrastarea înseamnă găsirea exclusiv a diferențelor dintre două sau mai multe lucruri, stări, acțiuni etc.

Istoricii, în încercarea lor de a reconstitui trecutul, compară și contrastează evenimente, personalități, idei, comportamente, credințe, instituții, lucrări de artă sau multe alte tipuri de lucruri. În studiul istoriei, se compară adesea oameni sau evenimente dintr-o perioadă de timp cu oameni și evenimente dintr-o perioadă de timp diferită.

  Aplicarea abilității  

Efectuarea unei comparații încearcă să identifice unul din cele patru scopuri generale:

• Două subiecte considerate a fi diferite sunt de fapt similare.

• Două subiecte considerate a fi similare sunt într-adevăr destul de diferite.

• Două subiecte, deși sunt comparabile, nu sunt egale, adică, unul este mai bun decât celălalt.

• Un subiect complex este definit prin compararea cu un subiect similar și în contrast cu un unul opus.

Când se face o comparație, activitatea trebuie să se concentreze în jurul a patru întrebări generale:

Ce subiecte sunt comparate? Uitați-vă după cuvintele indiciu care vă pot ajuta să identificați lucrurile care sunt diferite, cum ar fi: de asemenea, precum și, la fel, ca și, toate, ambele, ca, în mod similar, în mod asemănător, în același timp, în același mod, în comparație cu, fiecare dintre, același lucru, la fel de important.

• Care sunt asemănările?

• Care sunt diferențele?

Care este concluzia?

Când se face o contrastare uitați-vă după cuvintele indiciu care arată că cele două lucruri sunt diferite, care pot fi: spre deosebire de, prin contrast, cu toate acestea, cu excepția, diferite, cu toate că, diferența dintre, pe de altă parte, în contrast, dimpotrivă, după toate, în loc de, indiferent, și totuși, în timp ce, în pofida.

Răspunsul este o declarație sumară sau o generalizare care se poate face după finalizarea comparării sau contrastării. Când se face o activitate comparare-contrastare, pot fi utilizați diferiți organizatori grafici în funcție de modul în care este nevoie ca informațiile să fie organizate.

  Practica abilității  

Următorul pasaj descrie educația școlară în orașele grecești din antichitate. Diagrama Venn de mai jos prezintă asemănările și diferențele dintre Atena și Sparta. În zona de suprapunere, puneți lista caracteristicilor împărtășite de ambele subiecte. Apoi, într-un oval puneți lista cu caracteristicile unui subiect. În alt oval, lista caracteristicilor partajate ale celui de al doilea subiect.


Educația băieților atenieni începea la vârsta de şapte ani în școli private. Gramatica era predată de un profesor de gramatică care îl învăţa pe elev citirea şi scrierea pe tăbliţe cerate sau de lemn, aritmetica, gramatica şi poezia. Pregătirea sportivă era centrată pe antrenamentul individual şi nu pe grupuri sportive. Sălile de sport jucau un rol important în procesul socializării tinerilor, fiind un loc unde aceştia se întâlneau şi se împrieteneau. Predarea muzicii includea dansul şi învăţarea unor instrumente muzicale, mai ales kithara și oboiul. Scopul a fost de a pregăti tinerii pentru înscrierea lor în viaţa politică şi socială a oraşului. Deşi unele femei ştiau să scrie, nu există dovezi că exista educație pentru femei.

În Sparta, băieții au început pregătirea militară la vârsta de şapte ani, când ei aveau să intre în tabere militare, concepute pentru a încuraja disciplina şi tenacitatea fizică. Sparta îşi consacră tot timpul unei educaţii pur militare, al cărei scop era formarea hoplitului. Exercițiile fizice, ce constau în alergări, lupte etc., erau pe locul întâi. Pe lângă pregătirea fizică şi mânuirea armelor, băieţii studiau cititul, scrisul, muzica şi dansul. Tinerele fete practică sporturile, ca şi băieţii, și se pare că au trecut printr-un ciclu de educaţie formală, în linii mari similară cu cea a băieţilor, dar cu mai puţin accent pe pregătirea militară.


Pentru a practica abilitatea, analizați informațiile privind graficul din partea de jos a acestei pagini. Apoi, răspundeți la aceste întrebări.

1. Ce subiecte sunt comparate?

2. Ce caracteristici sunt folosite pentru a le compara?

3. În ce fel au fost elevii atenieni și spartani similari? În ce fel au fost ei diferiți?

4. Să presupunem că doriți să comparați cele două forme de educație mai în detaliu. Care sunt câteva dintre caracteristicile care ar putea fi folosite?

Realizați o diagramă Venn care compară și contrastează educația tinerilor atenieni cu cea a spartanilor.

Elevii atenieni:

• încep școala la 7 ani

• învață citirea, scrierea, aritmetica, gramatica și poezia

• scopul educației – pregătirea pentru viaţa politică şi socială a oraşului

• etc.

Elevii spartani:

• încep școala la 7 ani

• instruiți să devină buni soldați

• etc.