Atelier de competențe

cauza-efect

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Relația cauză-efect explică, în scopul de a examina schimbările în timp, de ce lucrurile se întâmplă (cauza) și modul în care acțiunile produc alte acțiuni (efectul). Relația cauză-efect poate fi simplă sau complexă.

Cauzele unui eveniment sunt acțiuni, circumstanțe și alte motive care-l determină. Cauzele se întâmplă înaintea evenimentului și explică de ce s-a întâmplat.

Efectele sunt rezultatele sau consecințele evenimentului. De multe ori un efect devine cauza altor efecte, rezultând un lanț de evenimente.

De asemenea, țineți cont de faptul că un eveniment poate avea mai multe cauze și efecte multiple. Un eveniment poate fi atât o cauză cât și un efect, iar un efect poate fi cauza unui alt eveniment sau efect. Cauzele și efectele pot fi atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Identificarea și înțelegerea relațiilor cauză-efect este esențială pentru studiul istoriei. Analiza relației cauză-efect este abilitatea de a recunoaște modul în care oamenii pot provoca schimbări care afectează problemele actuale sociale, politice și naturale (de exemplu, geografice). Această abilitate îi ajută pe istorici să vadă cum sunt legate evenimentele istorice și de ce au avut loc. Examinarea unui text istoric pentru a identifica relația cauză-efect înseamnă să căutați relațiile dintre evenimente sau acțiuni și să recunoașteți cum un eveniment sau o acțiune a provocat alte evenimente sau acțiuni. Faptul că un eveniment a avut loc înainte de altul nu înseamnă neapărat că a provocat cel de-al doilea eveniment. În mod similar, nu tot ceea ce se întâmplă după un anumit eveniment este un efect al acelui eveniment.

Recunoașterea relației cauză-efect necesită înțelegerea cauzelor sau circumstanțelor ce duc la consecințe deosebite în istorie și influențează prezentul și care includ pe termen lung ideologii, instituții și regimuri, iar pe termen scurt motivații, acțiuni și evenimente. Înțelegerea cauzelor și a efectelor vă poate ajuta să rezolvați probleme.

  Aplicarea abilității  

Pentru a investiga de ce au avut loc evenimentele și ce altceva s-a întâmplat din cauza acestor evenimente, istoricii pun adesea mai multe întrebări. Când citiți un text, puteți întreba dacă informația din acel text este prezentată ca o serie de evenimente ce au avut loc în timp sau ca o serie de cauze și efecte. Pentru recunoașterea cauzelor și efectelor în textele istorice trebuie să arătați ce condiții/circumstanțe sau acțiuni conduc la un eveniment (cauza). După care trebuie să arătați rezultatul sau consecința acestui eveniment (efectul).

Utilizați următoarele instrucțiuni care vă pot ajuta să identificați și să înțelegeți relația cauză-efect în timp ce citiți.

  1. Alegeți un eveniment.Când încercați să înțelegeți un eveniment istoric, alegeți punctul de plecare al acelui eveniment. Citiți cu atenție pentru a identifica modul în care pot fi asociate evenimentele istorice. Scriitorii nu declară întotdeauna legătura dintre cauză și efect. Prin urmare, trebuie să citiți foarte atent. Poate că, uneori, trebuie să deduceți sau să trageți concluziile voastre despre cauza sau efectul unui eveniment.
  2. Luați în considerare evenimentele anterioare pentru a încerca să găsiți conexiuni la punctul de plecare, inclusiv orice cuvinte care semnalează cauzele. Introduceți dovezile împreună pentru a identifica cauzele adevărate. Când citiți, căutați evenimente care apar înainte de punctul de plecare. Analizați dacă aceste evenimente anterioare au provocat evenimente ulterioare. Identificați cuvintele care semnalează cauza, cum ar fi: motivul, pentru că, cauza, deoarece, a adus, a dat naștere, a inspirat, a dus la, a produs, a făcut, a provocat,a stimulat etc. Analizați informațiile dezvoltând conexiuni între evenimentele istorice. Asigurați-vă că există dovezi care arată că evenimentele anterioare au provocat evenimentele ulterioare și nu s-au întâmplat mai devreme.
  3. Luați în considerare evenimentele ulterioare pentru a încerca să vă conectați la punctul dvs. de plecare, inclusiv orice cuvânt care semnalează efectele. Introduceți dovezile împreună pentru a determina efectele reale. Căutați evenimente care vin după punctul dvs. de plecare. Analizați informațiile pentru a determina dacă aceste evenimente ulterioare sunt efecte ale evenimentelor anterioare. Identificați cuvintele care semnalizează efectul, cum ar fi: a condus la, prin urmare, efect, rezultat, urmări, în consecință, ca rezultat al, depinde de, originare din, a pornit de la, răspunsul a fost și acest lucru a dus la etc.. Asigurați-vă că există dovezi care arată că aceste evenimente ulterioare au fost cauzate de evenimente anterioare și nu s-au întâmplat mai târziu.
  4. Rezumați relația cauză-efect și trageți concluziile. Odată ce ați identificat relația cauză-efect între diferite evenimente, descrieți aceste relații. Dincolo de cauza și de efectul imediat, verificați conexiunile mai complexe. De exemplu, un eveniment poate avea mai multe cauze sau efecte. Efectele pot fi, de asemenea, cauza unor evenimente ulterioare. Creați o diagramă care dezvoltă conexiunile dintre evenimentele istorice. Trageți concluzii despre orice relație pe care o vedeți.

  Practica abilității  

.................................