Atelier de competențe

des-pol

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Desenele caricaturale politice sunt reprezentări grafice prin care artistul, folosind satira sau umorul,  exprimă un punct de vedere cu privire la o situație, o persoană sau un eveniment local, național sau internațional. Desenele pot critica, arăta aprobarea sau pot atrage atenția asupra unei anumite probleme. Ele deseori exagerează caracteristicile subiecților sau evenimentelor pentru a transmite un mesaj specific, fie despre politică în particular, fie despre societate în general. Creatorii lor folosesc deseori simboluri, precum și alte indicii vizuale pentru a-și comunica mesajul.

Istoricii folosesc caricaturile politice desenate pentru a înțelege modul în care a fost percepută la momentul respectiv o anumită persoană sau un eveniment.

Înțelegerea semnelor și simbolurilor vă va ajuta să interpretați desenele caricaturale politice. Pentru a le interpreta examinați toate elementele luând în considerare contextul social, politic și istoric al timpului în care au fost create. Ca multe alte surse scrise care exprimă un punct de vedere, desenele caricaturale sunt adesea părtinitoare spre un punct de vedere. Pentru a identifica părtinirea unui desen politic căutați exagerări și distorsionări ale realității. Încercați să redați mesajul desenului în cuvinte, apoi să identificați generalizările și opiniile exprimate ca fapte.

  Aplicarea abilității  

Când analizați un desen caricatural politic, uitați-vă la el ca la un întreg pentru a determina subiectul. Citiți orice text și studiați toate simbolurile. Stabiliți mesajul desenului animat. Apoi comparați mesajul cu orice cunoaștere istorică pe care o aveți. Artistul este de acord sau în dezacord cu faptele pe care le cunoști deja?

Rezumați-vă analiza și interpretarea desenului într-o diagramă simplă:

1. Identificați subiectul. Cine este descris în desenul caricatural? Utilizați-vă cunoștințele anterioare despre ceea ce este descris pentru a analiza mesajul desenului despre acel eveniment sau persoană.

2. Identificați simbolurile și detaliile importante. Simbolurile pot fi folosite pentru a reprezenta grupuri mari care nu pot fi descrise cu ușurință sau pentru a ilustra o persoană sau un eveniment. Simbolurile pot fi, de asemenea, folosite pentru a simplifica desenul caricatural sau a face mesajul să fie mai clar pentru public. Ce alte detalii observați? Examinați ironia prezentă în desene caricaturale. Ironia este folosirea cuvintelor care conțin o ușoară batjocură la adresa cuiva sau a ceva pentru a exprima ceva diferit de sensul lor literar.

3. Interpretați mesajul. Ce încearcă să spună caricaturistul în acest desen? Adesea, în aceste desene trăsăturile faciale sau corpurile oamenilor sunt exagerate. Analizați exagerările prezente și luați în considerare ce ar putea însemna astfel de exagerări.

4. Analizați punctul de vedere. Analizați mesajul pe care artistul îl trimite publicului. Al cui este punctul de vedere redat de caricaturist? Care ar putea fi un alt punct de vedere al acestei situații?

5. Identificați părtinirea. Ce punct de vedere este redat în acest desen? Caricaturistul se opune sau susține o idee, un eveniment, o personalitate, o acțiune etc? De ce credeți asta?

  Practica abilității  

Utilizați strategia de bază pentru a analiza desenul care a fost făcut în timpul Revoluției bolșevice. Rezumați analiza într-o diagramă. Apoi răspundeți la întrebări:

1. Cine sunt cele două personaje și cum sunt portretizate?

2. De ce credeți că artistul a folosit un tânăr pentru a reprezenta Rusia bolșevică?

3. Care este mesajul desenului?

Răspunsuri posibile:

Cadrul din stânga prezintă un tânăr erou luptător comunist. În cadrul din dreapta omul cu pălărie reprezintă capitalistul diabolic.

Tânărul comunist îmbrăcat în roșu este victorios, dar milos (piciorul și steagul apasă ușor pe capitalist). Capitalistul este violent cu tânărul comunist, pe care-l calcă în picioare și este pe cale să-i înfigă sulița în față. Ghearele de la degete și fața deformată îl fac să arate mai puțin uman. Coroana de aur purtată la pălărie evidențiază bogăția lui.

Tânărul bolșevic este o alternativă nouă la capitalismul degenerat.

Artistul reprezintă probabil punctul de vedere al bolșevicilor, deoarece capitaliștii nu sunt prezentați aici într-o imagine pozitivă. Capitalistul oferă o perspectivă întunecată și agresivă, în schimb ce tânărul comunist aduce soluția unui viitor luminos și pașnic.

p-rev-bol