Atelier de competențe

ana-prop

Competențele sunt un set de atitudini, abilități și cunoștințe interdependente, care sunt activate și aplicate într-un anumit context pentru a face față cu succes provocărilor sociale, culturale, economice, tehnologice și globale ale secolului XXI.

  Definiția și importanța abilității  

Analiza contextului istoric implică încercarea de a înțelege evenimentele și persoanele în cadrul sau circumstanțele timpului lor. Înseamnă a nu judeca trecutul prin valorile actuale, ci prin luarea în considerare a culturii de atunci.

Istoricii utilizează această sarcină deoarece ideile și noțiunile din diferite momente ale istoriei au avut o altă însemnătate față de prezent. De exemplu, democrația ateniană este diferită de cea contemporană deoarece ea nu includea femeile, copiii și pe cei născuți în afara Atenei. În analiza contextului istoric, istoricii încearcă să identifice credințele și valorile unui anumit grup de oameni în timpul unei anumite epoci. Acest lucru îi ajută să evalueze și să înțeleagă alegerile și deciziile pe care oamenii le-au făcut de-a lungul diferitelor perioade ale istoriei.

  Aplicarea abilității  

1. Identificați subiectul prin determinarea persoanei sau a grupului, precum și perioada de timp pe care o examinează. Titlul vă poate da și un indiciu despre contextul istoric în care a fost scrisă o lucrare.

2. Recunoașteți indicii care explică atitudinile, obiceiurile și valorile persoanelor care au trăit la acea vreme. Care sunt cuvintele sau expresiile care indică atitudinea față de subiect?

3. Explicați modul în care acțiunile și cuvintele oamenilor reflectau atitudinile, valorile și pasiunile erei.

4. Găsiți cuvinte, fraze sau citate care oferă motive pentru alegerile și deciziile unei persoane sau ale unui grup. Care sunt câteva cuvinte sau expresii care sugerează acestea? Acest lucru vă va ajuta să stabiliți contextul istoric. Apoi formulați o comparație.

5. Evaluați modul în care acțiunile și deciziile grupului diferă de cele ale societăților de mai târziu sau de astăzi.

  Practica abilității  

Istoricul grec Tucidide este adesea numit primul istoric adevărat pentru că el a luat o atitudine critică față de dovezile istorice. Parțial din acest motiv, el este recunoscut ca fiind cel mai mare istoric al antichității, chiar dacă el a scris doar o singură lucrare istorică. Următorul fragment din cartea sa „Războiul peloponesiac” este o înregistrare a unui discurs ținut de Pericle despre democrația ateniană.


„Avem o constituție care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înșine suntem exemplu, fără să imităm pe alții. În privința numelui – din cauză că este condusă nu de câțiva, ci de mai mulți cetățeni – s-a numit democrație, și, după lege, toți sunt egali în privința intereselor particulare; cât despre influența politică, fiecare este preferat după cum se distinge prin ceva, și nu după categoria socială, ci mai mult după virtute, iar dacă este sărac, dar poate să facă vreun lucru bun pentru cetate, nu este împiedicat pentru că n-are vază. În raporturile cu comunitatea și în privința suspiciunii reciproce în activitatea zilnică ne manifestăm liberi activitatea, fără să ne mâniem pe vecin dacă face ceva după pofta inimii lui, și fără să prevedem, [prin legi], acțiuni supărătoare, care nu comportă o pedeapsă, dar sunt de nesuferit pentru alții. Ne facem, fără să ne supărăm, interesele particulare, nu călcăm legile, când chibzuim treburile publice, mai ales din respect pentru legi, dând ascultare și oamenilor care sunt, în orice împrejurare, la conducere, și legilor, atât acelora care sunt promulgate, spre a veni în ajutorul oamenilor păgubiți, și legilor care, deși nu sunt scrise comportă totuși un respect unanim consimțit.”


Deși polisul Atena a fost numit după o femeie – zeița Atena – femeile nu au avut dreptul de a participa la guvernare sa.

Utilizați ceea ce ați citit și știți despre grecii antici pentru a analiza contextul istoric în care Pericle și-a exprimat ideile despre viața politică ateniană. Apoi răspundeți la întrebări:

֍ Potrivit lui Pericle, care au fost avantajele democrației ateniene?

֍ Cum a fost diferită guvernarea ateniană de cea spartană?

֍ Cum a fost democrația ateniană diferită de democrația de azi?

֍ Având în vedere contextul istoric al timpului, a fost democrația ateniană o formă de guvernare avansată? Explicați răspunsul.