Mitologia
Miturile creației
Miturile eroice
Ahile
Belerofon
Diomede
Enea
Hector
Heracle
Iason
Perseu
Tezeu
Triptolem
Ulise
Pandora
Psyche
Fiinţe fabuloase


      Perseu este cunoscutul erou din Argos, este fiul lui Zeus şi al Danaei (fiica regelui Acrisius) şi nepotul regelui Acrisios. Pentru că un oracol prezise că Acrisios va muri ucis de un urmaş născut de Danae, acesta, pentru a evita orice risc posibil, şi-a luat toate precauţiile închizându-şi fiica într-o turn înalt cu porţi din bronz sau din piatră, săpate sub pământ în curtea palatului, de unde aceasta să nu mai poată ieşi niciodată. Asta nu l-a putut opri pe Zeus care, îndrăgostindu-se de ea, a intrat prin acoperişul temniţei sub forma unei ploi de aur. Din unirea lui cu Danae s-a născut Perseu, indicat uneori prin epitetul Aurigen („născut din aur”).
      Acrisios află  de existenţa copilului născut de Danae, fie imediat după naşterea copilului, fie mai târziu, auzindu-i ţipetele pe care le scotea jucându-se. Pentru a evita îndeplinirea profeţiei făcută de oracol, îi închide pe mamă şi pe fiu într-un cufăr de lemn pe care l-a aruncat în largul mării. Zeus protejează cufărul care, purtat de valuri, ajunge să eşueze pe ţărmul uneia dintre insulele Ciclade, Serifos, unde cei doi naufragiaţi au fost salvaţi de un pescar, Dictis. Acesta îi duce în faţa fratelui său Polidectes, care era regele insulei, şi care le-a acordat refugiu pe insulă. Polidectes se îndrăgosteşte de Danae, între cei doi înfiripându-se destul de repede iubirea. Între timp Perseu crescuse şi devenise un adult în care regele vedea o piedică în faţa dragostei lui. Pentru a scăpa de Perseu, el i-a dat o sarcină foarte dificilă : să-i taie capul Meduzei, una dintre Gorgone.
      O altă tradiţie arată că Danae era deja sclava regelui când Perseu însuşi s-a oferit să-i aducă lui Polidectes capul Meduzei, poate în intenţia de a se salva pe sine şi pe mama sa cu ajutorul virtuţilor aparte ale Gorgonei.
      Aventura la care s-a angajat Perseu reprezintă unul dintre episoadele cele mai glorioase realizate de eroii greci. Sprijinit de Hermes şi de Athena, Perseu s-a dus mai întâi la Graie, surorile Gorgonelor, cărora le-a furat singurul dinte şi singurul ochi de care dispuneau toate trei. Pentru a le fi înapoiate cele furate Graiele au fost silite să-i arate drumul spre nimfele ce se aflau în posesia obiectelor necesare reuşitei acţiunii sale : coiful lui Hades (îl făceau invizibil pe purtător), sandalele înaripate şi tolba fermecată.
      Pe lângă aceste obiecte fermecate dobândite de la nimfe, el mai primeşte o oglinda de la Athena şi un cosor de la Hermes care să-l ajute în demersul său. Gorgonele, care trăiau la malul Oceanului, lângă Tartesos, dormeau în momentul în care el a ajuns la ele. Perseu reuşeşte să îi taie capul Meduzei folosindu-se de oglinda primită de la Athena şi evitând să se uite direct în ochii acesteia care puteau să transforme pe oricine în stană de piatră. După ce pus capul Mesuzei în tolba fermecată a făcut cale întoarsă. De celelalte două Gorgone, care l-au căutat furioase să-l pedepsească, a scăpat uşor folosindu-se de coifului magic al cărui purtător devenea invizibil şi care l-a ajutat să fugă de acolo fără alte incidente.
      La întoarcere, Perseu trece prin Etiopia, unde a salvat-o pe Andromeda de la o căsătorie promisă lui Fineu. Perseu şi Fineu s-au angajat într-o luptă aprigă din care primul a ieşit victorios şi s-a căsătorit cu Andromeda. Tot pe drumul de întoarcere la Serifos a avut loc confruntarea lui Perseu cu Atlas, pe care, arătându-i capul Meduzei, l-a transformat în muntele ce-i poartă numele.
      Situaţia în Serifos a cunoscut o schimbare în timpul în care Perseu a fost plecat. Polidectes, dovedind o atitudine autoritară şi violentă faţă de Danae, o determinase pe aceasta să se refugieze la templul zeiţei Athena. Perseu îl pedepseşte pe rege arătând capul Meduzei, transformându-l în stană de piatră. La fel păţesc şi oaspeţii regelui aflaţi în acel moment la palat. În final, Perseu îi dă zeiţei Athena capul Meduzei, pe care zeiţa şi-l pune pe scut sau pe platoşa care îi proteja pieptul.
      După ce a eliberat-o pe Danae de tirania lui Polidectes, Perseu pleacă spre Argos împreună cu mama sa şi cu Andromeda. Acrisios, de teamă ca profeţia să nu se împlinească pleacă la Larisa, în ţara pelasgilor. Perseu care dorea să-şi revadă bunicul pleacă după el, dorind să-l convingă să se întoarcă în patrie şi să se împace. Eroul ajunge în Larisa în timpul în care aici aveau loc jocurile cetăţii. Perseu participă şi el la o întrecere, cea de aruncare a discului, care s-a dovedit însă a fi fatală. Discul aruncat de el l-a lovit din greşeală pe Acrisios, omorându-l pe loc. Astfel, profeţia făcută de oracol se realizase.
      Această întâmplare, l-a determinat pe Perseu să nu mai dorească să domnească asupra Argosului, cedându-i tronul lui Megapentes, fiul lui Pretos, fratele lui Acrisios, primind în schimb să domnească în cetatea Tirintului. Tot lui Perseu i se atribuia şi întemeierea cetăţii Micene.

Perseu
Perseu îi taie capul Gorgonei Meduza cu o sabie seceră
Detaliu vas (cca. 500 - 450 î.Hr.) - British Museum, Londra