Vechii egipteni au cunoscut, în bună măsură, toate domeniile ştiinţei, în unele aplicând doar elementele primitive ale ştiinţei respective, în altele însă au excelat aducând contribuţii rămase secole de-a rândul în patrimoniul universal al antichităţii.

      Matematica şi astronomia practicate de vechii egipteni erau elementare, dar modul de aplicare a lor în viaţa cotidiană, prin monumentele construite (piramide, temple etc), realizările artistice, dovedesc rigurozitatea cunoştinţelor practice. În orice realizare se simte o tendinţă spre exactitate dusă până aproape de perfecţiune.

 


 

 

d