Piramidele din Egipt Antic au fost construite ca morminte pentru faraoni şi reginele lor. Ele, încă din cele mai vechi timpuri, i-au fascinat pe călători şi cuceritori, şi au continuat să-i intrige pe turiştii, matematicienii şi arheologii care le vizitează, explorează şi studiază.
      Ridicate încă din timpul primelor dinastii egiptene, piramidele au avut o evoluţie treptată în diferite forme şi dimensiuni. Primele sunt mormintele tumulare (sub formă de movile) realizate în timpul regilor egipteni din Regatul Vechi, numite mastabale (numite aşa de arabi pentru că semănau cu banca de la uşa caselor tradiţionale ale localnicilor). O mastaba avea o structură joasă, cu acoperişul plat şi cu o faţadă decorată de ornamente. Avea forma unui trunchi de piramidă, realizat din cărămizi de lut nears, ce cuprindea o capelă şi o îngrămădire de pietre ce ascundeau cavoul care avea camere de depozitare a mobilierului şi a proviziilor.
      La Saqqara (lângă Memfis) s-au descoperit mastabe mari (lungimea de aproape 25 m) ornate cu capete de taur, care acopereau adevăratele apartamente funerare.
      În timpul faraonului Djoser (Zoser) – dinastia a III-a –, arhitectul şi vizirul Imhotep (în jurul anului 2670 î.Hr.) a construit, prin suprapunerea unor mastabale din piatră, piramida în trepte. Monumentul lui Djoser avea fiecare latură de 63 m şi 8,30 m înălţime la prima treaptă. În centrul piramidei se afla puţul funerar. Piramida a fost extinsă de trei ori prin încorporarea altor morminte princiare, rezultând o combinaţie de trei mastabale aşezate una peste alta (înălţimea a ajuns la circa 70 m) cu şapte trepte. Complexul funerar era protejat de un zid de piatră.
      Ultimul faraon din dinastia a III-a, Huni, a început construirea unei piramide, la Meydum, la început în trepte, care apoi au fost umplute rezultând o suprafaţă netedă. Aceasta se poate să fi fost cauza prăbuşirii piramidei într-o formă curioasă.   
      Faraonul Snefru, fondatorul dinastiei a IV-a, realizează, în etape, prima piramidă adevărată. De fapt, el a construit două piramide la Dahshur aflate la circa 1,5 km depărtare una de cealaltă:
            • Piramida Îndoită sau Ramboidă (îşi schimbă unghiul de înclinare de la 54 la 42,5 grade);
            • Piramida Nordică (are un unghi al pantei mai mic 43 de grade şi 36 de minute).