Sporirea producţiei agricole şi meşteşugăreşti a contribuit la dezvoltarea schimburilor de produse cu ţările vecine, la început în natură (troc). Astfel, din Siria şi Fenicia, egiptenii aduceau mari cantităţi de lemn de cedru, precum şi alte materii prime, în schimbul produselor agricole şi meşteşugăreşti egiptene. Corăbiile egiptene străbăteau Marea Mediterană până în insula Creta, unde au fost descoperite obiecte de provenienţă egipteană. Spre sud ele ajungeau, prin Marea Roşie, până pe coastele Somaliei (denumită Punt), de unde aduceau lemn negru, mirodenii şi minereuri.
      Astfel, Egiptul antic ajunsese la o mare dezvoltare economică.

  

 

d