EVUL MEDIU

Geneza statelor româneşti
    s1  Începuturile evului mediu
    s1  Structuri politice în sec. IX-XIII
    s1  Voievodatul Transilvaniei
    s1  Întemeierea Ţării Româneşti
    s1  Întemeierea Moldovei
Lumea rurală şi urbană
    s1  Caracteristici generale
    s1  Viaţa economică
    s1  Organizarea socială
    s1  Mişcări sociale
    s1  Statul feudal
    s1  Viaţa cotidiană
Cruciada antiotomană
    s1  Expansiunea otomană
    s1  Mircea cel Bătrân
    s1  Iancu de Hunedoara
    s1  Vlad Ţepeş
    s1  Ștefan cel Mare
Hegemonia otomană
    s1  Instaurarea dominaţiei
    s1  Statutul ţărilor române în sec. XVI
    s1  Domnitori români în sec. XVI

 Pro Republica Christiana
    s1  Situaţia internă şi internaţională
    s1  Domnia lui Mihai Viteazul
    s1  Unirea politică din 1600

Monarhia feudală
    s1  Statutul ţărilor române
    s1  Societatea în sec. XVII
    s1  Constantin Brâncoveanu
    s1  Dimitrie Cantemir
    s1  Matei Basarab
    s1  Vasile Lupu

Secolul luminilor
    s1  Dominaţia habsburgică
    s1  Regimul fanariot
    s1  Absolutismul luminat
    s1  Lupta pentru emancipare
    s1  Răscoala lui Horea
    s1  Problema orientală
    s1  Cultura şi renaşterea naţională

Cultura medievală
    s1  Caracteristici generale
    s1  Creaţia culturală
    s1  Cronicari şi cărturari
    s1  Creaţia artistică
    s1  Ctitori de cultură

SURSE PRIMARE
    s1  Geneza statelor româneşti
    s1  Lumea rurală şi urbană
    s1  Cruciada antiotomană
    s1  Hegemonia otomană
    s1  Pro Republica Christiana
    s1  Monarhia feudală
    s1  Secolul luminilor
    s1  Cultura medievală

EPOCA MODERNĂ

Începuturile statului modern
    s1  Primii ani ai sec. XIX
    s1  Revoluţia de la 1821
    s1  Scena politică 1821-1848

Revoluţia din 1848-1849
    s1  Cauzele revoluţiei
    s1  Revoluţia în Moldova
    s1  Revoluţia în Țara Românească
    s1  Revoluţia în Transilvania
    s1  Revoluţia în Bucovina
    s1  Urmările

Unirea şi reformele lui Cuza
    s1  Perioada postpaşoptistă
    s1  Alexandru Ioan Cuza
    s1  Epoca marilor reforme

Independenţa de stat
    s1  Situaţia internă şi internaţională
    s1  Proclamarea independenţei
    s1  Războiul din 1877-1878
    s1  Tratatele de pace

Viaţa politică şi partidele
    s1  Constituţia din 1866
    s1  Monarhia
    s1  Parlamentul
    s1  Partidele politice
    s1  Activitatea guvernamentală

Românii din afara României
    s1  Românii din afara României
    s1  Transilvania
    s1  Basarabia
    s1  Bucovina
    s1  Dobrogea

Cultura naţională modernă
    s1  Cultura românească
    s1  Învăţământul
    s1  Mişcarea artistică

Primul război mondial
    s1  Viaţa internaţională 1881-1914
    s1  Perioada neutralităţii 1914-1916
    s1  România în război 1916-1918

Realizarea României Mari
    s1  Contextul intern şi internaţional
    s1  Unirea Basarabiei
    s1  Unirea Bucovinei
    s1  Unirea Transilvaniei
    s1   Importanţa Unirii

SURSE PRIMARE
    s1   Începuturile statului modern
    s1   Revoluţia din 1848-1849
    s1   Unirea şi reformele lui Cuza
    s1   Independenţa de stat
    s1   Viaţa politică şi partidele
    s1   Românii din afara României
    s1   Cultura naţională modernă
    s1   Primul război mondial
    s1   Realizarea României Mari

RO1

EPOCA CONTEMPORANĂ

România interbelică
    s1  Unitate şi diversitate
    s1  Constituţia din 1923
    s1  Relaţiile internaţionale

Viaţa politică
    s1  Viaţa politică
    s1  Parlamentul
    s1  Partidul Naţional Liberal
    s1  Partidul Naţional Ţărănesc
    s1  Partidul Conservator
    s1  Partidul Social Democrat
    s1  Extrema dreaptă
    s1  Extrema stângă

Monarhia
    s1  Instituţia monarhică
    s1  Regele Ferdinand I
    s1  Regele Carol al II-lea
    s1  Regele Mihai I

Societatea şi economia
    s1  Caracteristicile economiei
    s1  Agricultura
    s1  Industria
    s1  Comerţul
    s1  Sistemul bancar
    s1  Societatea românească

Al doilea război mondial
    s1  Situaţia internaţională
    s1  Anul 1940
    s1  Perioada anilor 1941-1944
    s1  Statul legionar
    s1  23 august 1944
    s1  Urmările războiului

Cultura interbelică
    s1  Trăsături generale
    s1  Mediile intelectuale
    s1  Învăţământul
    s1  Știinţa şi tehnica
    s1  Cultura de mase
    s1  Instituţii de cultură

Regimul comunist
    s1  Tranziţia
    s1  Crearea statului totalitar
    s1  Politica economică
    s1  Rezistenţa anticomunistă
    s1  Autonomie şi destindere
    s1  Cultura şi învăţământul
    s1  Nicolae Ceauşescu

Revenirea la democraţie
    s1  Anul 1989
    s1  Revenirea la democraţie

SURSE PRIMARE
    s1  România interbelică
    s1  Viaţa politică
    s1  Monarhia
    s1  Societatea şi economia
    s1  Al doilea război mondial
    s1  Cultura interbelică
    s1  Regimul comunist
    s1  Revenirea la democraţie