- debutează după înfăptuirea Marii Uniri şi se încheie odată cu instalarea regimului comunist.
- apare un „al doilea clasicism”, cu un caracter stabil, durabil nu prin opţiunea stilistică deloc omogenă, uneori chiar modernistă.
- moment de explozie a culturii de difuzare a ei în toate mediile sociale, are argumente pe plan istoric şi în domeniul psihologiei sociale:

- istoric a fost pregătită prin:
- obligativitatea învăţământului primar, mişcarea culturală la sate.
- activitatea unor asociaţii şi societăţi culturale.
- după 1928, radio-ul îşi exercită funcţia socială.
- cinematograful începe să-şi facă simţite efectele.
- apariţia căminelor culturale la sate.
- factorii obiectivi sunt secondaţi de motivaţii subiective:
- sentimentul mândriei naţionale.
- conştiinţa valorii individului (creşte prin dobândirea diferitelor libertăţi democratice).
- procesul de „aculturaţie”:
- complexul fenomenelor rezultate din contactul direct şi durabil între grupurile având culturi diferite.
- includerea mediilor ţărăneşti în viaţa culturală este un factor de progres, dar şi un început de înstrăinare faţă de valorile culturii tradiţionale româneşti,
- oamenii de cultură încearcă să studieze şi să salveze elementele culturii tradiţionale.
- organizarea unor studii sistematice de sociologie şi etnografie:
- organizarea Muzeului statului din Bucureşti.
- apariţia unor societăţi pentru cultivarea artei naţionale.

 

 

pagina in lucru