După 23 august 1944, majoritatea forţelor politice interne au susţinut necesitatea revenirii la cadrul de dezvoltare democratic.
decretul nr. 1626 din 31 august 1944 repune parţial în drepturi Constituţia din 1923
la 9 octombrie 1944, în cadrul întrevederii de la Moscova, Churchill a propus lui Stalin împărţirea Europei de Est şi Sud-Est în zone de influenţă, decizând astfel soarta a milioane de oameni
- adevăratul partaj al Europei în sfere de influenţă îşi are originea încă în înţelegerea de la Teheran din 1943
înţelegerea a fost parafată în cadrul întâlnirii la nivel înalt de la Ialta (februarie 1945), când Roosevelt a acceptat toate cererile sovietice;
România a fost ocupată după 23 august 1944 de Armata Roşie care a devenit garantul transformării ţării într-un satelit sovietic;
- s-au încălcat în mod brutal drepturile şi libertăţile omului, suveranitatea naţională;
- sovieticii au trecut la intimidarea populaţiei şi armatei române, au avut loc jafuri, devastări, violenţe, furturi, rechiziţii
guvernul sovietic a tergiversat cât mai mult posibil încheierea armistiţiului cu ţara noastră
au fost deportaţi în Uniunea Sovietică cetăţeni, soldaţi şi ofiţeri români

delegaţia română însărcinată cu semnarea armistiţiului (L. Pătrăşcanu, Ghiţă Pop, Ion Cristu, Barbu Stirbey, Constantin Vişoianu, Dumitru Dămăceanu) au sosit la Moscova la 4 septembrie 1944, au fost primiţi de Molotov peste şase zile, când acordul era stabilit.
- Convenţia de armistiţiu între România şi Naţiunile Unite s-a semnat la 12 septembrie 1944 la Moscova.
Convenţia a fost un dictat, un instrument în mâna U.R.S.S., pentru a-şi impune voinţa în România:
    •  România a fost considerată un stat învins obligată să întreţină armata sovietică de ocupaţie (efort financiar de 2 miliarde dolari SUA).
    •  a fost obligată la plata unor despăgubiri de război de 300 milioane de dolari în mărfuri-cereale, produse petroliere, maşini, lemn. vase maritime şi fluviale.
    •  s-a prevăzut anularea dictatului de la Viena, nord-vestul Transilvaniei trecând sub administrarea armatei sovietice.
    •  graniţa sovieto-română a fost fixată pe Prut (aşa cum era la 28 iunie 1940)
    •  s-a format Comisia Aliată de Control cu sediul la Bucureşti dominată de reprezentanţii sovietici; SUA şi Marea Britanic aveau rol figurativ.
toate angajamentele luate faţă de România de către Aliaţi au fost încălcate cu premeditare, ei neţinând seamă de nici una din consecinţele actului de la 23 august 1944