Partidul Național Liberal Partidul Naţional Ţărănesc Partidele Conservatoare Partidul Social-Democrat Mișcarea legionară Partidul comunist

- teoria „purificării prin moarte” exacerba misticismul a provocat ura, intoleranţa, a făcut apologia crimei
- duceau o politică de segregaţie rasială ce viza exterminarea populaţiei evreieşti
- membrii erau recrutaţi din rândul micii burghezii, mai ales preoţi, studenţi, ţărani, lucrători ruinaţi;
- arma lor principală era terorismul politic
- în 1923 AC. Cuza a fondat Liga Apărării Naţional Creştine (LANC) ce avea ca organ de presă „Apărarea Naţională”
- dispunea de o organizaţie paramilitară „lăncierii”
- lupta contra partidelor politice, pentru reorganizarea Parlamentului
- pentru alianţa ţării noastre cu Italia fascistă
- a fuzionat cu Partidul Naţional Agrar condus de Octavian Goga
- în cadrul LANC se conturează gruparea condusă de Corneliu Zelea Codreanu, care în 1927 pune bazele unei noi organizaţii fasciste, Legiunea Arhanghelului Mihail;
- gruparea condusă de C. Zelea Codreanu a ucis la Iaşi în incinta Tribunalului pe prefectul Poliţiei Constantin Manciu.

       - conducătorul său se numea căpitan.
- membrii se numeau legionari.
- în aprilie 1930 Legiunea Arhanghelului Mihail s-a intitulat „Garda de Fier”.
- ea a prezentat sub conducerea unor politicieni ca: generalul Gheorghe (Zizi) Cantacuzino Grăniceru, Ion I. Moţa, C. Papanace un program eclectic, confuz cu o tentă antidemocratică şi antisemită.
- răspândeşte o politică xenofobă, foarte periculoasă prin ziarele: „Buna Vestire”, „Cuvântul”, „Sfarmă Piatră”, „Axa”.
- în decembrie 1933 avea 28.000 de membrii şi era finanţată de Germania şi Italia
- la 9 decembrie 19331, Gh. Duca interzice Garda de Fier printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri;
- în 1934 organizaţia reapare sub numele de „Partidul Totul pentru Ţară” condusă de generalul Cautacuzino-Grăniceru.
- în 1935 se desprinde o grupare condusă de Mihail Stelescu şi a format „Cruciada Românismului”.
- la Congresul Studenţilor din 2-5 aprilie 1936 la Târgu Mureş s-au constituit „echipele morţii” şi liste cu numele celor ce urmau a fi ucişi
- printre cei ce urmau a fi lichidaţi erau: dr. Nicolae Lupu, Victor Iamandi, Elena Lupescu, Armand Călinescu, Virgil Madgearu
- la alegerile din noiembrie 1937 legionarii erau pe locul al treilea.
Carol al II-lea întemniţează şi apoi execută pe Codreanu şi 12 legionari.
- criza sa de autoritate şi presiunile Germaniei hitleriste l-au determinat la o reconciliere cu legionarii în vara anului 1940.