Partidul Național Liberal Partidul Naţional Ţărănesc Partidele Conservatoare Partidul Social-Democrat Mișcarea legionară Partidul comunist

          Evoluţia economică şi socială a influenţat după anul 1918 şi mişcările partidelor politice, unele dispărând, altele reapărând în haine noi şi cu denumiri noi.
- în această perioadă partidele conservatoare au dispărut de pe scena istoriei
    

 -  reprezenta interesele marilor proprietari funciari
- era condus de Alexandru Marghiloman, iar ca organ de presă avea „Steagul”
- conservatorii au fost afectaţi de reforma agrară din 1921 cu consecinţele ei social-economice şi de faptul că nu aveau organizaţii pe tot cuprinsul ţării
- introducerea votului universal şi reforma agrară din 1921 au hotărât soarta partidului.
- la alegerile din 1921 nu a obţinut nici un loc în Parlament         

- fondat în 1908,
- condus de Take Ionescu - exponentul proprietarilor agricoli interesaţi de aspectele noi ale dezvoltării economice
- organ de presă „Românimea”
- în 1919 îşi schimbă denumirea în Partidul Democrat
- Take Ionescu ajunge prim-ministru în 17 decembrie 1921, iar în 18 ianuarie 1922 primeşte vot de neîncredre în Parlament
- în 1922 formaţiunea a fuzionat cu Partidul Naţional

- condus de Nicolae Iorga
- a căutat să activeze şi după 1918
- organ de presă „Neamul Românesc”
- grupează mica burghezie, intelectualitatea democrată
- se pronunţă pentru sprijinirea tronului
- rivalitatea între Nicolae Iorga şi A.C. Cuza a dus la retragerea lui Cuza din partid şi formarea Partidului Naţionalist-Democat-Creştin
- 1923 A.C. Cuza a format Liga Apărării Naţional Creştină

- s-a constituit la Iaşi în aprilie 1918
- liderul său Alexandru Averescu - numit în 1930 mareşal al României
- organ de presă „Îndreptarea”
- în 1920 devine primul partid cu reprezentare pe întregul cuprins al ţării
Guvernul Averescu (1920-1921) adoptă o serie de măsuri importante pentru dezvoltarea României:
- legile de reformă agrară;
- unificarea monetară, reforma financiară;
- prunul buget al României întregite;
- disensiunile din interiorul partidului duc în 1925 la fuzionarea cu resturile Partidului Conservator Progresist;
- 1932 se desprinde gruparea condusă de Octavian Goga ce a pus bazele Partidului Naţional Agrar, ziarul său se intitula „Ţara Noastră”; a promovat o politică de centru dreapta; în 1935 a fuzionat cu Liga Apărării Naţional Creştine, formând Partidul Naţional Creştin.