Unirea din 1918 a tuturor românilor într-un singur stat s-a realizat ca o expresie a voinţei populare, într-un context favorabil.
- tratatele de pace din 1919-1920 au recunoscut „de jure” o situaţie deja existentă; a fost rodul luptei de veacuri a tuturor românilor;
- s-a realizat un cadru favorabil dezvoltării societăţii româneşti, intrată într-o nouă etapă a evoluţiei sale;
- la realizarea ei au contribuit: regele Ferdinand I, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Nicolae Iorga şi mulţi alţii;
- s-a accelerai ritmul de dezvoltare şi modernizare a României;
- suprafaţa ţării a sporit de la 137.000 km pătraţi la 295.049 km pătraţi;
- populaţia a sporit de la 7.250.000 locuitori la 18.052.890 locuitori (în 1930);
- s-a aplicat un program democratic de propăşire a ţării;
- suprafaţa arabilă a crescut de la 6,6 milioane ha la 14,0 milioane ha;
- suprafaţa acoperită de păduri de la 2,5 milioane ha la 7,3 milioane ha;
- căile ferate de la 4.300 km la 11.000 km;
- reformele din 1921-1923 s-au tradus prin lărgirea masivă a cadrului vieţii social-politice;
- s-a constituit o lume a contrastelor: ţărănimea, majoritatea populaţiei, trăia relativ greu, iar Bucureștiul a devenit „Micul Paris”, principala capitală din S-E Europei aliniată standardelor urbanismului internaţional;
- apar şi fenomene noi precum: corupţia, arivismul, şi foarte rar, violenţa;
- degradarea poziţiilor forţelor conducătoare a făcut loc manifestărilor de extremă stângă şi dreaptă, cu efecte evident negative;
- pe plan internaţional România s-a manifestat ca un factor de iniţiativă diplomatică, pentru menţinerea păcii, contrar politicii de revizuire a tratatelor de pace, a oricărui atentat la adresa statu-quo-ului teritorial.
- în noile condiţii create de ascensiunea fascismului, a tendinţei către autoritarism promovate de regele Carol al II-lea, România Mare s-a dezmembrat în vara anului 1940 sub loviturile de forţă ale puterilor totalitare, democraţia fiind înlocuită cu regimurile totalitare.


Harta României după 1918
Harta României după Marea Unire din 1918