- ducat - subordonată Imperiului habsburgic:
- politică de deznaţionalizare a românilor;
- colonizare de populaţie germană, ruteană şi slovacă;
- românii luptă pentru impunerea limbii proprii şi recunoaşterea bisericii ortodoxe;
- au activat fraţii Hurmuzaki şi organe de presă: „Deşteptarea Bucovinei”, „Gazeta Bucovinei”, „Bucovina”.  

- anexată în 1775 de Habsburgi se află sub ocupaţie militară până în 1786 iar după 1790 a fost alipită Galiţiei.
- în 1849 devine ducat sub directa guvernare a împăratului de la Viena.
- este interzisă folosirea limbii române.
- au fost facilitate mari emigrări de populaţie ucraineană, germană, ruteană, slovacă.
- s-a produs descreşterea treptată a populaţiei româneşti şi ascendentul populaţiei ucrainene.
- în 1848 populaţia Bucovinei era de 377.571 locuitori din care 209.293 români, 108.907 ucraineni.
- în 1900 din 730.195 locuitori. 229.018 erau români şi 297.798 ucraineni restul populaţiei fiind germani, poloni, maghiari, ruteni, armeni.
- s-au organizat societăţi: Concordia (la Cernăuţi) ce îşi propunea să lupte pentru respectarea autonomiei şi individualităţii teritoriului românesc.
- mai activau societăţile Junimea şi Dacia.
- în martie 1892 s-a constituit Partidul Naţional Român din Bucovina, conducător al luptei pentru drepturi naţionale şi sociale a românilor.
- lupta culturală a avut un rol important:
- în 1883 s-a organizat societatea „Școala Română” care a contribuit la răspândirea ideologiei daco-româniste .
- serbările de la Putna din 1871:
- din comitetul de organizare fac parte: Ioan Slavici, Mihai Eminescu, A.D. Xenopol,
- participau peste 3000 de români;
- Ciprian Porumbescu, membru al societăţii Arboroasa a interpretat Hora Daciei întregi;
- la Putna au participat Dimitrie Onciul, Nicolae Filipescu, Ion Sendrea, Eudoxiu Hurmuzaki.
- în acelaşi sens se înscrie şi întreaga activitate a lui Aron Pumnul, comemorarea în 1875, la Iasi şi în străinătate, a unui secol de la răpirea provinciei româneşti, iar peste doi ani a unui secol de la asasinarea lui Grigore al III-lea Ghica, campania de presa din ziarele „Bucovina”, condusă de fraţii Hurmuzaki, „Gazeta Bucovinei”, „Patria”, „Junimea Literară”.
- în 1875, la Universitatea germană din Cernăuţi, s-a inaugurat, prin grija lui Ion Gheorghe Sbiera, o catedră de limbă şi literatură româna.

 

 

pagina in lucru