- împrejurările istorice nu au permis în 1859 realizarea Marii Uniri.
- La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea se intensifică lupta pentru eliberarea românilor aliaţi sub dominaţia străină.
- intensificarea luptei politice şi culturale;  ,
- lupta pentru menţinerea limbii şi Bisericii proprii;
- adoptarea de noi tactici şi strategii;
- elaborarea unor importante documente programatice;
- Mişcarea de eliberare naţională îndreptată către unitatea statală deplină are condiţii şi forme deosebite.
- Coordonată şi gândită în principal la Bucureşti lupta românilor pentru unitate naţională a fost sprijinită material şi politic şi s-a bucurat de simpatia opiniei publice şi a cercurilor conducătoare din Vechiul Regat.

Harta provincii romanesti
Provinciile istorice românești