Parlamentul sau reprezentanţa naţională era format din două camere: Adunarea Deputaţilor şi Senatul şi a reprezentat una din instituţiile fundamentale ale statului român modern.
a contribuit la menţinerea şi perfecţionarea cadrului democratic;
 era ales pe baza unui vot cenzitar ce condiţiona participarea la viaţa politică, avea un caracter restrâns în funcţie de nivelul veniturilor obţinute din activităţi productive;
a devenit cadrul celor mai importante confruntări şi dezbateri cu privire la direcţiile de dezvoltare ale ţării şi la politicile şi strategiile de modernizare ale statului român;
cele mai înalte conştiinţe ale timpului şi-au făcut cunoscute în acest cadru opiniile cu privire la diversele căi de modernizare a României (I.C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, V. Boerescu, C.A. Rosetti, Lascăr Catragiu, Titu Maiorescu, P.P. Carp, Nicolae Iorga, Spiru Haret, etc).
exercita dreptul de control asupra puterii executive prin urmărirea modului în care se aplicau legile ţării;
în 1879 parlamentul a votat în primele şase luni 72 proiecte de legi. S-a manifestat tendinţa de a modifica unele legi, în principal care vizau activitatea juridică;

     Dezbaterile în cadrul Parlamentului începeau cu rostirea în faţa camerelor reunite a „mesajului tronului”, de regulă în luna noiembrie.
sesiunea parlamentară se întindea până în primăvară, 4 - 5 luni pe an.
la închiderea dezbaterilor parlamentare se formula „răspunsul corpurilor legiuitoare la mesajul tronului”.
     Dezbaterile parlamentare au vizat:
           •  direcţiile de dezvoltare ale ţării;
           •  încurajarea economiei;
           •  perfecţionarea cadrului legislativ;
           •  susţinerea mişcării naţionale a românilor din provinciile ocupate;
           •  menţinerea şi consolidarea independenţei naţionale;
     Deputaţii şi senatorii adresau guvernului sau miniştrilor interpelări în urma cărora unii dintre ei erau puşi într-o reală dificultate.
     A reprezentat, de asemenea, cea mai înaltă tribună a vieţii publice, de unde s-au făcut auzite discursuri parlamentare pline de idei.  

Parlamentul la 1860
Deschiderea lucrărilor Parlamentului de către Al. I. Cuza la 29 Februarie 1860