Voievozii au contribuit cu autoritatea lor la menţinerea specificului cultural şi spiritual românesc în condiţii foarte grele. La aceasta a contribuit şi organizarea administrativă, politic, militară şi judecătorească asemănătoare.
patronajul cultural şi-a aliat fundamentul în răsăritul şi sud-estul Europei, vetre ale spiritualităţii creştine şi ale luptei pentru neatârnare şi s-a exprimat în sprijinirea şcolii în limba română a bisericii ortodoxe, tipărirea şi circulaţia cărţii, înălţarea de edificii laice şi religioase, protejarea unor artişti;
în Peninsula Balcanică, Asia Mică şi Orientul Apropiat, domnii români au contribuit la întreţinerea a 46 de şcoli ale comunităţilor ortodoxe;

    Prin sprijinul acordat culturii de voievozii români s-au înscris pagini de seamă în dezvoltarea civilizaţiei româneşti medievale, s-a îmbogăţit cu numeroase elemente originale patrimoniul culturii europene şi universale.

Ștefan cel Mare
a poruncit să se construiască curţi domneşti la Suceava, dar şi la Iaşi, Vaslui, Cotnari, Piatra Neamţ, Bacău, unde a zăbovit de multe ori.
a construit cetăţi cu care a înconjurat Moldova.
tradiţia populară i-a atribuit 44 lăcaşuri de cult.
au fost identificate 32 lăcaşuri religioase printre care: Putna, Neamţ, Voroneţ, Iazlău, Dobrovăţ. În Muntenia a ridicat un aşezământ la Râmnicul Sărat.
a ctitorit biserica din Peleac şi pe cea a mănăstirii Vlad din Transilvania, a făcut danii mănăstirii Zografos de la Muntele Athos.

Neagoe Basarab
susţinător de seamă a culturii din secolul al XVI-lea.
a ridicat biserica episcopală de la Curtea de Argeş, lucrată în piatră şi marmură împodobită cu motive geometrice şi vegetale stilizate.
au primit numeroase odoare, donaţii de bani şi cărţi comunităţile de la Ierusalim şi Constantinopol, de la Muntele Sinai şi Athos.
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, constituie una din cele mai de seamă opere ale literaturii româneşti vechi.

Despot Vodă
în Moldova a întemeiat Colegiul latin de la Cotnari;
s-a străduit să atragă oameni de cultură şi pune bazele unei biblioteci.

Petru Cercel
în Ţara Românească a sprijinii cultura de inspiraţie renascentistă;
a refăcut şi lărgit Palatul domnesc de la Târgovişte, pe care secretarul său, Franco Sivori îl numeşte drept „foarte mare şi de o arhitectură potrivită”;
a construit biserica palatului şi a întreţinut Turnul Chindiei.

Matei Basarab şi Vasile Lupu
au laurii o operă culturală de mare valoare.
- rol important au avut tipografiile de la Câmpulung, Govora, Iaşi. Tipografia de la Iaşi a fost patronată de Petru Movilă mitropolitul Kievului.
în 1639, Vasile Lupu a creat la Iaşi un colegiu cu predare în limba latină.
în 1646, Matei Basarab a deschis la Târgovişte o şcoală superioară greco-latină.
contemporan celor doi, în Moldova a creat mitropolitul Varlam, iar în Ţara Românească s-a tipărit Pravila de la Govora.
Matei Basarab a fost un ctitor statornic de lăcaşuri religioase: Arnota, Căldăruşani, Strehaia, Bărbăteşti, Sărindar, Drăgăşani, Dobrineţ ş.a.
Vasile Lupu a patronat aşezăminte care se remarcă prin bogăţie şi gradul de decoraţie: Trei Ierarhi, Serbeşti, Orhei;
- a înzestrat cu danii biserica Sfânta Paraschiva din Lvov şi a ctitorit mănăstirea Sfânta Lavra din Moreea.

Șerban Cantacuzino
s-a preocupat de dezvoltarea învăţământului superior în Ţara Românească;
- Academia domnească din Bucureşti a devenit alături de şcoala Patriarhiei Constantinopolitane unde se preda în limba greacă, centre ale culturii răsăritene.
în1688 traduce Biblia în limba română;
- a construit mănăstirea Cotroceni.

Constantin Brâncoveanu
epoca sa a consacrat un nou stil, cel brâncovenesc.
- a ridicat mănăstiri, Hurez, Brâncoveni, Mamul, Sf. Gheorghe Nou,
- a reclădit Curtea Veche din Bucureşti.
a fondat noi aşezăminte la Făgăraş, Ocna Sibiului, Ismail, Constantinopol.
- a construit palatele de la Potlogi şi Mogoşoaia, ultimul devenind reşedinţă princiară.
cu sprijinul mitropolitului Antim Ivireanu a deschis tipografii la: Buzău, Bucureşti, Târgovişte, Snagov, Râmnic unde s-au tipărit 42 de cărţi în limba greacă şi 39 în limba română.