La începutul secolului al XV-lea, pe fondul declinului autorităţii domneşti, rezultatul luptelor pentru tron între urmaşii lui Dan al II-lea şi ai lui Alexandru cel Bun, a crescut puterea economică şi politică a marii boierimi.
instabilitatea domniei a fost folosită de puterile vecine Ungaria şi Polonia pentru a transforma suveranitatea lor (acceptată de Basarabi şi de Muşatini) într-o hegemonie la Dunărea Inferioară şi Marea Neagră.
- prezenţa turcească în Balcani, va complică lupta pentru întâietate, cu grele consecinţe pentru ţările române;
- până în a doua jumătate a secolului al XV-lea Polonia va rămâne în afara acestui conflict;
Ungaria va avea un rol important în lupta antiotomană, în cadrul căreia se va remarca personalitatea lui Iancu de Hunedoara;
- confruntarea între Ungaria şi Imperiul Otoman s-a desfăşurat în Peninsula Balcanică şi pe teritoriul Ţării Româneşti, devenită obiect de dispută între ele;
Vlad Ţepeş şi-a asumat responsabilitatea unei mari acţiuni politice şi militare antiotomane;

     Iancu de Hunedoara, făcea parte dintr-o familie românească de cnezi hunedoreni, înobilată pentru servicii aduse coroanei maghiare.     
- la 18 octombrie 1409 familia sa primeşte de la Sigismund de Luxemburg, castelul şi domeniul Hunedoarei (oraşul, 53 sate, vămi, mine de sare, aur, argint, fier);
- era propulsat în rândul nobilimii mijlocii, având dreptul la cariera armelor;
     Sultanul Murad al II-lea reluase ofensiva în Balcani şi spre Dunăre:
        •  27 august 1439 turcii cuceresc Semendria;
        •  primăvara 1440 atacă fară succes Belgradul;
în 1438 dinastia de Luxemburg este înlocuită cu cea de Habsburg care ocupă totodată şi tronul Ungariei - rege Albert;
- în 1438 regele Albert îl numeşte pe Iancu ban al Severinului
în 1440 când împărat romano-german devine Frederic al III-lea de Habsburg, tronul Ungariei este preluat de regele Poloniei Vladislav al III-lea de Jaggelo.
Iancu de Hunedoara era un bun organizator în domeniul administraţiei şi finanţelor. Tactician abil se apropie de mica nobilime fără a-şi ridica împotrivă baronii. şi-a propus atragerea în frontul antiotoman a Moldovei şi Ţarii Româneşti.
- în 1441 Vladislav al III-lea (care fusese sprijinit de Iancu) îi încredinţează voivodatul Transilvaniei
seria victoriilor antiotomane începe în toamna anului 1441 cu o victorie repurtată asupra beiului de Semendria
        •  după îndepărtarea şi arestarea lui Vlad Dracul turcii trec Dunărea spre a pregăti transformare ţării în paşalâc şi invadarea Transilvaniei
        •  la 18 martie 1442 este învins la Sântimbru
        •  22 martie 1442 armatele turceşti sunt învinse in apropiere de Sibiu, Iancu trece în Ţara Românească spre a impune pe Basarab, fiul lui Dan al II-lea
        •  2 septembrie 1442 o armată turcă sub comanda beilerbeiului Rumelei, Sehabeddin este învinsă pe râul Ialomiţa
în toamna anului 1442 Murad al II-lea este obligat să ridice asediul Constantinopolului în timp ce ostile sale suferă o grea înfrângere la Caramania (Asia Mică)
la chemarea papei Eugeniu al IV-lea puterile occidentale au ezitat să răspundă
- Dieta Ungariei se sprijinea pe cei 35.000 de soldaţi recrutaţi de Iancu; se adaugă efectele despotului sârb Brancovici şi un contingent muntean condus de un fiu al lui Vlad Dracul care şi-a reluat tronul
- Scanderbeg conducea lupta de eliberare a poporului albanez din cetatea Kroja
în septembrie 1443 începe „Campania cea lungă”
        •  - victoria obţinută la trecerea râului Morava, ocuparea oraşului Niş şi a Sofiei au deschis calea eliberării popoarelor din Balcani
        •  23 decembrie 1443 forţele creştine se retrag (apropierea iernii, trecătoarele muntoase erau ocupate de forţele otomane)
        •  2 februarie 1444 regele Vladislav intră în Buda cu trofeele dobândite (13 comandanţi turci şi 4000 prizonieri)
în iulie 1444 la Seghedin, Vladislav a ratificat tratatul prin care Imperiul Otoman se obligă:
        •  să înceteze ostilităţile timp de 10 ani
        •  să evacueze cetăţile cucerite din Serbia şi Albania
        •  să elibereze prizonierii
        •  să plătească despăgubiri de război 
vasele de război pregătite de statele creştine au fost echipate astfel că se crea posibilitatea ca strâmtorile să fie blocate şi turcii să fie reţinuţi în Asia Mică.
     Cucerirea Adrianopolului fiind posibilă, pacea a fost ruptă:
        •  la 20 septembrie 1444 armata cruciată a trecut Dunărea
        •  se obţin victorii la: Cladova, Vidin, Nicopole
        •  trupele lui Iancu ajung la Varna la 9 noiembrie 1444
        •  10 noiembrie 1444, la Varna victoria revine Porţii (80.000 soldaţi turci contra 15.000 ostile aliate)
        •  regele Vladislav cade în luptă
- Iancu continuă lupta :
- după „Campania de la Dunăre”, august 1445, este cucerită cetatea Giurgiu

     Succesiunea lui Vladislav a revenit copilului Ladislau, ( 1446-1457) fiul lui Albert de Habsburg.
- Iancu preia funcţia de guvernator al Ungariei.
     Organizarea unei noi campanii cruciate este gândită de Iancu realizabilă în două etape:
        •  în 1448 ar fi eliberat Macedonia şi portul Salonic (pentru blocarea strâmtorilor)
        •  în 1449 ar fi ajuns pe ţărmurile Bosforului
Iancu l-a îndepărtat pe Vlad Dracul, considerat nesigur, şi l-a impus pe Vladislav al II-lea, vechi protejat al său
- la 4 decembrie 1447 aflat la Târgovişte „Cetatea noastră” voievodul Transilvaniei se intitulează şi „voievod al părţilor transalpine”
planurile nu s-au putut realiza în bătălia de la Câmpia Mierlei (17-20 octombrie 1448) cruciaţii sunt înfrânţi; pierd 17.000 oameni
- a fost ultima mare acţiune antiotomană din secolul al XV-lea cu participare românească.
- la 20 noiembrie 1451 printr-un armistiţiu pe trei ani semnat între cele două mari puteri se consfinţeau vechile raporturi de forţe.
Iancu va dispune pe tronul Moldovei pe Petru al II-lea (1448-1449), care va ceda Ungariei Chilia,
Iancu şi-a consolidat poziţia la răsărit de Carpaţi unde se exercită acum un veritabil condominium maghiaro-otoman dezavantajos Poloniei în privinţa Moldovei.
- Bogdan al II-lea (1449-1451) semna cu Iancu două tratate prin care i se garanta păstrarea Chiliei. A fost un câştig politic de scurtă durată, Bogdan al II-lea este ucis la Reuseni (octombrie 1451)
relaţiile cu Vladislav sunt încordate, când datorită înclinării acestuia spre turci, Iancu i-a confiscat Amlaşul şi Făgăraşul
- în 1453 Iancu se retrage din funcţia de guvernator
- Ladislau, noul suveran, îi încredinţează funcţia de căpitan suprem (pe care o deţine până la moarte)
căderea Constantinopolului (Mohamed al II-lea 1451-1481) a fost primul pas spre lichidarea centrelor de rezistenţă antiotomană din Balcani
turcii denunţă armistiţiul cu statele creştine
        •  Serbia de sud este invadată din nou
        •  Semendria este recucerită
        •  Belgradul, „cheia Europei” era în pericol
papa Calixt al III-lea s-a arătat favorabil unei noi cruciade pe care o va predica Ioan de Capistrano (14 februarie 1456)
- în fruntea unei mulţimi de meşteşugari şi ţărani din Ungaria şi Imperiul German, acesta ajunge la 2 iunie în faţa Belgradului
- Iancu şi oştile sale se instalează în castelul de la Zemun
- bătălia a durat între 21-23 iulie 1456, Mehmed al II-lea este rănit, iar oastea sultanului este obligată să abandoneze lupta
la 4 august Iancu murea de ciumă la ZemunIancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara
voievod al Transilvaniei