- adoptarea limbii latine nu înseamnă încheierea procesului de romanizare,
- punctul final al procesului de romanizare este raportat numai la perioada când viaţa romană continuă in condiţiile încetării autorităţii imperiale, în condiţiile marilor migrări din sec. III–VIII
- apar popoare care moştenesc civilizaţia romană fără a vorbi limba latină. 
- pe alte teritorii cu toate suprapunerile de populaţii „Sigiliul Romei”, latinitatea rezistă dovadă limbile neolatine europene
- în mileniul I d.Hr., lumea romană e asaltată de numeroase populaţii migratoare   

- migratori de neam iranian, din stepele nordice ale Caucazului, pătrund în Armenia şi Cappadocia;
- sunt înfrânţi de armatele împăraţilor Hadrianus şi Antonius Plus;
- aşezaţi în Pannonia, aliaţi ai marcomanilor devin adversari ai Imperiului roman în vremea lui Marcus Aurelius;- ocupă Peninsula Iberică;
- dau limbii spaniole câteva elemente de Vocabular, arabii
- în secolul al VIII-lea pătrund în Peninsula Iberică;
- vremelnic modifică aspectul etnie şi lingvistic;
- în final sunt eliminaţi sau romanizaţi, hispanizaţi în cadrul Reconquistei (după Vl. Hanga).  
- se aşează în Pannonia alături de vandali şi goţi:
- urmează gepizii şi longobarzii apoi elemente de neam turanic hunii şi avarii, ultimii aşezându-se în Pannonia concomitent cu slavii,  

    

- migrează în spaţiul carpato-dunărean;
- asdingii şi lacringii se aşază pe cursul superior al Tisei:
- vandalii din apropierea Daciei se alătură goţilor în „marea expediţie moesiană” (248 d.Hr.)          
- câteva familii alcătuite din romanii care administrează Dacia Molvensis se retrag în sudul Dunării. Dintr-o asemenea familie care părăseşte Romula (Reşca) se naşte în satul Romulianum (Bulgaria) împăratul Galerius fiu al unei transdanubiene:
- vandalii, alanii, quazii şi alte triburi încep marea migraţie către vestul Europei:
- în Galia sunt înfrânţi de romani;
- sunt acceptaţi ca federaţi în Galicia şi Lusitania apoi ocupă Baetica şi unele zone din Africa de Nord;
- reuniţi în regatul vandal vor adopta modul de viaţă roman.

- ocupă Peninsula Iberică;
- dau limbii spaniole câteva elemente de Vocabular, arabii
- în secolul al VIII-lea pătrund în Peninsula Iberică;
- vremelnic modifică aspectul etnie şi lingvistic;
- în final sunt eliminaţi sau romanizaţi, hispanizaţi în cadrul Reconquistei (după Vl. Hanga).

 

 

 

 

 

 

 

 

pagina in lucru